Pārlekt uz galveno saturu

Ar studijām saistītie dokumenti

Studiju kursu, prakšu u.c. dokumentu izstrādāšana un pieteikuma veidlapa kursu reģistram

Normatīvie dokumenti studiju kursu, prakšu un citu studiju plāna sastāvdaļu dokumentu izstrādāšanai un informācijas reģistrēšanas un atjaunināšanai LLU IS kursu reģistrā.

Studiju programmu veidošanai, pilnveidei, licencēšanai un akreditācijai

MK noteikumi par studiju programmu standartiem, licencēšanas un akreditācijas kārtība, saites uz LR Profesiju klasifikāciju un Latvijas Izglītības klasifikāciju, LLU iekšējie normatīvie dokumenti.

LR Profesiju klasifikācija >>

Latvijas Izglītības klasifikācija >>

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu >> 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu >> 

Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu >> 

Studiju programmu licencēšanas noteikumi >> 

Noteikumi par iesnieguma veidlapām ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā >>

Studējošo un personāla skaits (01.10.2018.)

inforgrafika