Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU/2017/64/AK Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam
LLU/2017/29-U/AK BŪVUZRAUDZĪBAS pakalpojumi LLU 9.dienesta viesnīcas 1.,2. un 3. stāvu vienkāršotās atjaunošanas būvdarbiem
LLU/2017/18-B/PAI LLU Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijas ēkas atjaunošana" ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana"ietvaros
LLU/2017/28-B/AK LLU 9.dienesta viesnīcas 1.,2. un 3. stāvu vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi K.Helmaņa iela 2, Jelgava
LLU/2017/27-U/AK BŪVUZRAUDZĪBAS pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem LLU 9.dienesta viesnīcā, K.Helmaņa iela 2, Jelgavā
LLU/2017/25-B/AK Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi LLU 9.dienesta viesnīcā K.Helmaņa iela 2, Jelgava
LLU/2017/23-U/AK BŪVUZRAUDZĪBAS pakalpojumi Ekonomikas un sabiedrības fakultātes telpu vienkāršotai atjaunošanai
LLU/2017/24-B/AK Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes telpu vienkāršota atjaunošana
LLU2017/15-U/AK BŪVUZRAUDZĪBAS pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem LLU 1.dienesta viesnīcā, Lielā iela 1, Jelgava
LLU/2017/14-B/AK Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi LLU 1.dienesta viesnīcā, Lielā iela 1, Jelgava
LLU/2017/30-U/AK BŪVUZRAUDZĪBAS pakalpojumi Jelgavas Pils telpu grupas (620.-624.,631.,496) vienkāršotai atjaunošanai Lielā ielā 2, Jelgava
LLU/2017/26-B/AK Jelgavas Pils telpu grupas (620.- 624.,631.,496) vienkāršotā atjaunošana Lielā iela 2, Jelgavā
LLU2017/19-U/PAI Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijas ēkas atjaunošanai ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pērniecības, attīstības ibfrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana "ietvaros
LLU/2017/63/ak Analīžu veikšana griķu miltos un gatavos ekstrudētos griķu produktos projekta “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU” Nr. A05-08 (Z8) ietvaros
LLU/2017/62/ak Dažādu analīžu veikšana LLU Zemkopības institūta vajadzībām
LLU/2017/61/ak Augu paraugu sagatavošanas iekārtu piegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām
LLU/2017/58/AK Veterināro medikamentu, materiālu un ķīmisko vielu piegāde VMF ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros
LLU/2017/50/AK Veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām