Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2017/39-B/objekti LLU Vides un būvzinātņu fakultātes mācību korpusa telpu Nr.205,711,803 un liftu fasādes remonts
LLU/2017/88/ak Augsnes analīžu veikšana LLU vajadzībām projekta S317, projekta K58 un projekta K56 ietvaros
LLU2017/40-B/LLSP LLU VBF telpu Nr. 303, 304 remontam GI kompetenču centra izveidošanai Latvijas Lietuvas sadarbības projekta “Creation of Join GI Education to Incerease Job Opporttunities in Region” ietvaros
LLU2017/37-B/objekti LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu grupas Nr.33 remonts un logu nomaiņa telpās Nr.24,26
LLU/2017/87/AK Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF un MF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/86/ak Kultūraugiem nozīmīgāko kaitēkļu ierobežošana veģetācijas laikā un augsnes analīzes projekta “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (µMol)” Nr. 1.1.1.1/16/A/261 (ER18) ietvaros
LLU/2017/84/AK PĀRTRAUKTS - Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF un MF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/83/AK Precīzās mežsaimniecības un Mežkopības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/82/AK Dažādu mikroskopu, mikrotoma un mikroorganismu kolonu skaitītāja piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/81/AK PĀRTRAUKTS - Portatīva spektrometra un analizatora piegāde LLU LF vajadzībām ERAF projektsa „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/80/AK Datorprogrammu piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/79/AK Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde LLU PTF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/78/AK Mācību klases aprīkojuma (3D printera komplekts) un mācību materiālu piegāde projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros