Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2018/35-U/objekti Būvuzraudzības pakalpojumi. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas projektu realizācija
LLU2018/33-P/STEM Būvprojektēšanas pakalpojumi LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršotai atjaunošanai
LLU2018/34-B/STEM(e-konkurss) Telpu grupas vienkāršota atjaunošana LLU galvenajā mācību korpusā Lielajā ielā 2, Jelgavā ERAF projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros
LLU/2018/144/mi Elektromobiļa motora vadības kontrollera piegāde LLU TF vajadzībām
LLU/2018/140/AK Laboratorijas darba galdu piegāde LLU VMF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai
LLU/2018/139/AK (E-konkurss) Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/135/AK Klimatiskās kameras un dažādu ierīču komplekta piegāde LLU PTF un TF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai
LLU/2018/133/AK (E-konkurss) Gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
Iepirkumi no 2007 līdz 2016 gadam