Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2017/9-B/objekti Sporta zāles grīdas nomaiņa LLU sporta nama zālē Raiņa ielā 1, Jelgavā
LLU/2017/47/mi Kvalitatīvo rādītāju noteikšana dažādos pārtikas produktos projekta „Zinātniskais pētījums jaunu produktu receptūru izstrādei” (Nr.1.2.1.1/16/A004, ID 02_LPKC/2016) LLU TEPEK līguma Nr.3.2-10/TPK-17 ietvaros
LLU2017/10-P/STEM Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU galvenajā mācību korpusā Lielajā ielā 2, Jelgavā projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija"ietvaros
LLU/2017/46/mi Jaunu ledusskapju piegāde LLU 1.dienesta viesnīcas vajadzībām
LLU/2017/45/ak Analīžu veikšana dažādos pārtikas produktos LLU projekta VP28 ”Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” ietvaros
LLU2017/13-P/STEM Būvprojektēšanas pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusā J.Čakstes bulvārī 5, Jelgavā projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija"ietvaros
LLU/2017/43/mi Rullo un romiešu žalūziju piegāde PTF Studiju un zinātnes centram
LLU/2017/41/ak Analīžu veikšana griķu miltos, mīklā un gatavos ekstrudētos griķu produktos projekta “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU” Nr. A05-08 (Z8) ietvaros
LLU/2017/39/ak Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām