Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot dilstošā secībā Nosaukums
LLU2017/50-B/objekti LLU centrālā mācību korpusa koplietošanas telpu (Inventarizācijas Nr. 37; 241; 242; 248; 380; 419-421; 424-431) kosmētiskais remonts
LLU/2017/112/ak Krītoša konusa iekārtas piegāde LLU LF vajadzībām ZM subsīdiju Nr. S309 ietvaros
LLU2017/51-P/STEM Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU galvenajā mācību korpusā Lielajā ielā 2, Jelgavā projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros
LLU/2017/111/mi Vītnes kompresora, resīvera komplekta un digitālo svaru piegāde LLU TF pētnieciskās darbības nodrošināšanai
LLU/2017/109/AK Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU/2017/107/ak Dzīvnieku barības piegāde LLU VMF vajadzībām
LLU/2017/104/ak Pētniecības pakalpojuma iepirkums projektam “Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm un tā izmantošana zivju produktos, projekta Nr.16-00-F01101-000005”
LLU2017/42-B/PAI LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūve, siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecība Augu aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas telpu izbūve. ERAF projekts 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstība un institucionālās kapacitātes stiprināšana”
LLU/2017/46-U/AK Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūvei, siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecībai Augu aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas izbūvei" ERAF projekts 1.1.1.4/17/I/003 "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju infrastruktūras attīstība un institucionālās kapacitātes stiprināšana"