Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Nosaukums Sakārtot dilstošā secībā
LLU2018/16-U/objekti Būvuzraudzības pakalpojumi Jelgavas pils Austrumu korpusa 2.stāva gaiteņa vienkāršotai atjauno
LLU2018/15-B/objekti Jelgavas pils Austrumu korpusa 2.stāva gaiteņa vienkāršota atjaunošana
LLU2018/14-B/objekti LLU Sporta nama peldbaseina telpas sienu flīzēšanas darbi
LLU/2018/110/AK (E-konkurss) Dažādu mēbeļu piegāde LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām
LLU/2018/108/AK (E-konkurss) Veterināro medikamentu un rehabilitācijas preču dzīvniekiem piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
LLU/2018/107/AK (E-konkurss) Pētniecības pakalpojuma iepirkums projektam “Preservu (saļā produkcija) “Baltijas anšovi eļļā” un pastas “Baltijas anšovi” tehnoloģiju un receptūru izstrāde no Baltijas brētliņām (Spratus balticus) kā analogu tradicionāliem itāļu konserviem “Anšovi eļļā”, un to ražošanas tehnoloģisko procesu mehanizācija Nr.17-00-F01101-000003”
LLU/2018/106/AK (E-konkurss) Pētniecības pakalpojuma iepirkums projektam “Jaunu ekonomiski izdevīgāku ātrās pagatavošanas zivs veselmuskuļu produktu ar paaugstinātu uzturvērtību tehnoloģiju un receptūru izstrāde Nr.17-00-F01101-000004”
LLU/2018/105/ak (E-konkurss) Analīžu veikšana PTF vajadzībām projektu Z12, TEP27 un TEPEK līguma Nr. 3.2.-10/TPK-40 ietvaros
LLU/2018/104/AK (E-konkurss) Izgatavojamo, mīksto mēbeļu un sienas plauktu piegāde ITF vajadzībām
LLU/2018/101/AK (E-konkurss) Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU MPS „Pēterlauki” vajadzībām
LLU/2018/98/AK (E-konkurss) Universālās materiālu testēšanas iekārtas, lauka robotu darbības izpētes un gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/96/AK (E-konkurss) Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai
LLU/2018/93/AK (E-konkurss) Specializēta testēšanas aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/91/AK (E-konkurss) Jaunu darba vietu nodrošinājums (laboratorijas mēbeles) LLU BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/89/AK (E-konkurss) Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, PTF un Sporta centra vajadzībām
LLU/2018/88/AK (E-konkurss) Automātiskā piena sastāva analizatora piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/87/AK (E-konkurss) Pašgājējiekārtas iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/86/AK (E-konkurss) Meteoroloģisko staciju piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/85/AK (E-konkurss) Mikroskopu piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU2018/11-B/AR (E-konkurss) LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana un būvkonstrukciju pārbūve