Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot augošā secībā Nosaukums
LLU2018/32-B/SP LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbi
LLU/2018/138/mi Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU TF vajadzībām
LLU/2018/136/mi Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU TF vajadzībām
LLU/2018/133/AK (E-konkurss) Gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU/2018/132/ak (E-konkurss) Dažādu analīžu veikšana LLU projekta Nr.S321 un PD2 darbības nodrošināšanai
LLU2018/29-B/objekti LLU centrālā mācību korpusa Austrumu spārna 1.stāva gaiteņa (inv.Nr.380) daļas kosmētiskais remonts
LLU2018/31-B/objekti Virtuvju izbūve un istabiņu remonts LLU 6.dienesta viesnīcā
LLU/2018/128/AK Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, VMF un Sporta centra vajadzībām
LLU/2018/127/AK (E-konkurss) Laboratorijas iekārtas un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām
LLU/2018/126/AK Dažādu mikroskopu piegāde LLU TF un LF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai
LLU/2018/125/AK (E-konkurss) Universālās materiālu testēšanas iekārtas un mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros
LLU2018/22-PB/STEM Būvprojektēšanas pakalpojumi un būvniecība LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršotai atjaunošanai
LLU/2018/123/AK Ekstrūdera un krioskopa piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas
LLU2018/25-B/STEM Telpu grupas vienkāršota atjaunošana LLU galvenajā mācību korpusā Lielajā ielā 2, Jelgavā projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros
LLU/2018/122/AK (E-konkurss) Folikulu stimulējošo hormonu (FSH) saturošu preparātu Stimufol iegāde projekta ERAF Nr.1.1.1.1/16/A/025 ietvaros