Pārlekt uz galveno saturu

LLU vārdiskās stipendijas

Vārdiskās stipendijas – saskaņā ar atbilstošās stipendijas nolikumu stipendijai var pieteikties pilna laika gan valsts finansētā, gan maksas studiju vietā studējošais. Vārdisko stipendiju pieteikšanos un piešķiršanu organizē Studiju centrs vai attiecīgā fakultāte.

Studiju centrā studējošie var pieteikties šādām stipendijām:

  • Kārļa Ulmaņa stipendijai var pieteikties tikai valsts finansētā studiju vietā studējošie, kuri uzrakstījuši un aizstāvējuši pētījumu par Kārli Ulmani. Stipendijas apmērs: 190 EUR mēnesī. Pieteikšanās noslēgusies.
  • LLU Senāta stipendijai var pietikties tikai valsts finansētā studiju vietā studējošie ar teicamām sekmēm studijās un aktīvu sabiedrisko darbību LLU labā. Stipendijas apmērs: 160 EUR mēnesī. Pieteikšanās noslēgusies.

 

Fakultāšu vārdiskajām stipendijām piesakies savas fakultātes dekanātā:

Meža fakultātē – Arvīda Kalniņa stipendija

Veterinārmedicīnas fakultātē – Ludviga Kundziņa stipendija

Informācijas tehnoloģiju fakultātē – Alberta Krastiņa stipendija

Tehniskajā fakultātē – Oļģerta Ozola stipendija un Gunta Rudzīša stipendija

Lauksaimniecības fakultātē – Jāņa Berga stipendija un Paula Lejiņa stipendija

Vides un būvzinātņu fakultātē – Jāņa Biķa stipendija un Artura Tramdaha stipendija

Pārtikas tehnoloģijas fakultātē – Pētera Delles stipendija un PTF vārdiskā stipendija

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē – Jāņa Vanaga stipendija un Pētera Birkerta stipendija