Pārlekt uz galveno saturu

Metodiskais darbs un mācībspēku kvalifikācija

Akadēmiskā konference

LLU Akadēmiskās konferences ir laba un ilgstoša tradīcija (kopš 1981. gada). Tās mērķis ir rosināt mācībspēkus sistemātiski pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.

Akadēmiskā konference Internacionalizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika 2017. gada 27. janvārī. 

Mācību grāmatu un studiju materiālu konkurss

Lai uzlabotu studiju kvalitāti, LLU organizē mācību grāmatu un studiju materiālu ikgadēju konkursu, kura mērķis ir sekmēt jaunu, oriģinālu mācību grāmatu un studiju materiālu izdošanu LLU studiju kursu veiksmīgai realizācijai. Mācību grāmatas un studiju materiālus konkursam var iesniegt LLU strādājoši mācībspēki. Konkursam iesniegtos darbus izvērtē Rektora apstiprināta komisija. Pēc konkursa iesniegtos darbus nodod LLU Fundamentālajai bibliotēkai

Pieteikumus līdz 23.oktobrim iesniegt Sandrai Sproģei, Jelgavas pilī, Studiju centrā.

Konkursa vēsture

Konkurss pirmo reizi izsludināts 1998. gadā. Pirmajā gadā iesniegti 33 darbi, kas publicēti no 1993. gada līdz 1998. gadam.

Gads Konkursam iesniegto
darbu skaits
Gads Konkursam iesniegto
darbu skaits
1999 19 2008 55
2000 23 2009 16
2001 19 2010 17
2002 25 2011 12
2003 19 2012 8
2004 24 2013 21
2005 26 2014 20
2006 29 2015 8
2007 41 2016 10

Kopā no 1998. līdz 2016.gadam konkursam iesniegti 425 darbi.

2016. gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursa laureāti

2016. gada konkursa komisija vērtēja 10 darbus un nolēma piešķirt šādas godalgotas vietas šādās nominācijās:

Nominācijā - mācību grāmatas:

1. vieta mācību grāmatai „Augļkopība”. Grāmatas atbildīgā redaktore Laila Ikase no Dārzkopības institūta, Mintauts Āboliņš, Dace Šterne, Marta Liepniece un Baiba Tikuma autori no Lauksaimniecības fakultātes.

2. vieta mācību grāmatai „Angļu valoda veterinārmedicīnā / Veterinary Medical English”. Autore: Melita Parčinska no Valodu centra;

3. vieta mācību grāmatai „Meža darbi un tehnoloģijas”. Autori: Ziedonis Sarmulis un Aleksandrs Saveļjevs no Meža fakultātes;

3. vieta mācību grāmatai „Meža aizsardzība un apsardzība. 1. daļa Meža entomoloģija”. Autore: Olga Miezīte no Meža fakultātes

Nominācijā – drukātie studiju materiāli:

1. vieta studiju materiālam „Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei”. Autores: Sarmītei Čerņajeva no Rīgas Tehniskās universitātes un Anna Vintere no Informācijas tehnoloģiju fakultātes;

2. vieta studiju materiālam „Meliorācija”. Autori: Uldis Kļaviņš un Ritvars Sudārs no Vides un būvzinātņu fakultātes;

3. vieta studiju materiālam „Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi”. Autore: Inguna Leibus no Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes

Atzinības raksti par piedalīšanos konkursā:

  • studiju materiālam „Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums”. Autori: Irina Pilvere un Aleksejs Nipers no Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes;
  • studiju materiālam „Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība”. Autores: Lilija Degola, Aiga Trūpa un Elita Aplociņa no Lauksaimniecības fakultātes;
  • studiju materiālam „Metodiskie norādījumi profesionālās pirmsdiploma prakses „Būvniecības vadīšana” atskaites/pārskata izstrādāšanai”. Autore: Sandra Gusta no Vides un būvzinātņu fakultātes.

Nominācijā – elektroniskie studiju materiāli:

Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā studiju materiālam „Metodiskie norādījumi profesionālās pirmsdiploma prakses „Būvniecības vadīšana” atskaites/pārskata izstrādāšanai”. Autore: Sandra Gusta no Vides un būvzinātņu fakultātes.

Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma "Inovācijas augstskolas didaktikā"

Lai rosinātu nepārtrauktu profesionālo pilnveidi augstskolas didaktikā, izveidota augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma "Inovācijas augstskolas didaktikā".

Programmas mērķis: pilnveidotas zināšanas augstskolas didaktikā un to izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbībā.