Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

08/03/2018

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju piedalās ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un…

06/03/2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvus seminārus pieteikumu sagatavošanai pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

05/03/2018

Izsludināta 2.atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

07/02/2018

13. februārī plkst. 9:30 -12:00  Valsts izglītības un attīstības aģentūrā (4.stāva zālē), Vaļņu ielā 1, Rīgā visi tiek aicināti uz ieinteresēto pušu diskusiju par EEZ finanšu instrumenta…

07/02/2018

Paziņojums par 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa ar īstenošanas periodu 36 mēneši izsludināšanu

06/02/2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Pētniecības pieteikumus var iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti.

05/02/2018

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020. gadam pasākumā "Sadarbība", atklātu projektu…

29/12/2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības institūcijas līdz 2018.gada 31.janvārim pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai. 

13/12/2017

Līdz 2018. gada 10. aprīlim indivīdi un organizācijas aicinātas pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to".

10/12/2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk  – programma) 3.projektu konkursā, kas atvērts no 2017.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 9.aprīlim.

10/12/2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā, kas atvērts līdz 2018.gada 28.februārim.

08/12/2017

Otrais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ir izsludināts 2017. gada 22. novembrī.

04/12/2017

2017. gada oktobrī ERA-NET Cofund ForestValue ietvaros ir atvērts pētniecības projektu konkurss.

Konkursā piedalās 19 valstu 30 pētniecību un inovāciju finansējošās institūcijas https://forestvalue.org/about-foresvalue/core-partners/

01/12/2017

2017. gada 8. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvu semināru, kurā iepazīstinās ar jauno Apvārsnis 2020 darba programmu 2018.–2020. gadam un  informēs par aktuālajiem projektu konkursiem programmas prioritātēs: “Droša, tīra un efektīva enerģija”, “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”, “Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde”, “Vieds un videi…

01/12/2017

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK) 2018. gada 29. janvārī Briselē, Radisson Blu Hotel viesnīcā notiks programmas "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" kontaktbirža.