Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Profesoram Pēterim Rivžam piešķirta Alberta Krastiņa balva

“Esi pamanāms!” Tā kādreiz saviem studentiem un kolēģiem mācīja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas profesors Alberts Krastiņš. Viņu vidū bija arī jaunais Pēteris Rivža, kura darba mūžs universitātē un informācijas tehnoloģiju nozarē ir patiesi pamanāms. Lai gan A. Krastiņš savulaik ar to domāja pavisam ko citu – elegantu izskatu, sēdēšanu auditorijas pirmajā rindā un sava viedokļa paušanu –, Pēteris Rivža skolotāja padomu īstenoja darbos, bet savā “modē”.

Šī gada 19. oktobrī profesors Pēteris Rivža svinēja savu 70. dzimšanas dienu un par nopelniem informācijas tehnoloģiju nozares attīstībā un zinātnisko devumu viņam piešķirta LLU dibinātā Alberta Krastiņa balva. Lai gan profesors Alberts Krastiņš devies aizsaulē jau pirms vairākiem gadu desmitiem, viņa darbība tiek uzskatīta par informāciju tehnoloģiju nozares vēsturiskajām saknēm Jelgavā. Savukārt profesors Pēteris Rivža, būdams viņa students un vēlāk arī kolēģis, turpinājis A. Krastiņa darbu.

Profesora Pētera Rivža studiju un zinātniskā darbība sākās toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, attīstot virzienus matemātikā un tehnoloģijās, kurus šodien pārstāv Informācijas tehnoloģiju fakultāte.

Kopš 1972. gada profesors strādājis Augstākās matemātikas katedrā, vēlāk to vadījis. Savukārt 1992. gadā P. Rivža sāka vadīt Ekonomiskās kibernētikas katedras darbu, ko bija dibinājis un ilgus gadus vadījis profesors Alberts Krastiņš. Katedrai attīstoties, tā pārtapa par Informātikas institūtu ar saviem informācijas tehnoloģijas studentiem, bet 2001. gadā uz institūta bāzes tika nodibināta Informācijas tehnoloģiju fakultāte ar divām bakalaura, vienu maģistra un vienu doktora studiju programmu. Fakultātes vadību uzņēmās P. Rivža. Turpmākā fakultātes un vēlāk arī universitātes zinātniskā attīstība bija viņa darba mērķis, no kuriem 12 gadi aizvadīti LLU zinātņu prorektora amatā.

Savukārt viņa paša kā zinātnieka darbs vairāk saistīts ar informācijas tehnoloģiju zinātni un tās lietojumiem lauksaimniecībā. Kopš 1973. gada, kad sācis darbu kā zinātnieks, publicētas 170 publikācijas, no kurām 12 ir monogrāfijas un mācību grāmatas un 13 publikācijas indeksētas Scopus un Web of Science datubāzēs. Tāpat arī vadījis un piedalījies sešos starptautiskajos projektos un programmās un astoņos Latvijas zinātniskajos projektos, īstenojot matemātisko modelēšanu dažādu problēmu risināšanā.

Profesoram P. Rivžam ir būtiski nopelni jaunās informācijas tehnoloģiju zinātnieku paaudzes veidošanā. Viņa vadībā ir izstrādāti un aizstāvēti 7 promocijas darbi, bet 18 promocijas darbus viņš ir recenzējis.

Saņemot augsto apbalvojumu 20. oktobrī, klātesot visiem bijušajiem un esošajiem kolēģiem un sadarbības partneriem no LLU fakultātēm un citām organizācijām, profesors atklāj, ka jūtas īpaši pagodināts par viņa darba novērtējumu. Turklāt sev raksturīgajā jokdara manierē atklāj, ka profesors Krastiņš nekad īsteni nav bijis viņa skolotājs auditorijā – studiju kursā, kurā viņi ir satikušies, tolaik jaunais Pēteris atsaucies profesora Krastiņa aicinājumam jau pirms studiju kursa noklausīšanās nokārtot pārbaudes darbu un lekcijas nav apmeklējis. Un vēl – ja vien iespējams, profesors Rivža nekad sanāksmēs neizvēlas sēdēšanu pirmajā rindā, lai gan savā dzimšanas dienā ar kundzes Baibas Rivžas gādību profesoram tomēr nācās sekot Alberta Krastiņa padomam un būt pamanāmam.

Šobrīd P. Rivža ir profesors Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datorsistēmu katedrā. Lai gan apsveicēji jubilejā profesoram novēlēja vēl turpināt aktīvu darbību zinātnē un iesaistīties jaunos projektos, viņš nākotnē redz tikai vienu: “Uzrakstiet projektu, kā man kļūt par labu vectēvu!”

Alberta Krastiņa vārdisko balvu informācijas tehnoloģiju zinātnē LLU piešķir par ieguldījumu un informācijas tehnoloģiju zinātnes attīstībā pasaules un Latvijas mērogā un  zinātniskajām publikācijām vispāratzītos zinātniskos izdevumos. Balvu piešķir reizi mūžā no zinātnieku kolektīva izvirzītam vadošajam zinātniekam. Konkurss šogad notika pirmo reizi un veltīts Alberta Krastiņa 110 gadu atcerei.

Pievienots 25/10/2017