Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 190 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums.pdf 29. marts
Baltic Breeders stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf 30. janvāris
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf 30. aprīlis
Alberta Krastiņa stipendija ITF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
Oļģerta Ozola stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
Paula Lejiņa stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam
Jāņa Berga stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam
Jāņa Biķa stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim
Artura Tramdaha stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 10. maijam
Pētera Delles stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs
PTF vārdiskā stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim
Pētera Birkerta stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf no 1. līdz 19. augustam
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī līdz 31. oktobrim, pavasara semestrī līdz 31. martam
Konekesko stipendija TF , MF 75 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf februāris
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
Latvijas Kokrūpniecības federācijas biznesa ideju stipendija MF līdz 1423.87 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf rudens un pavasara semestrī
Elzas un Arvīda Lazdupu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 100 EUR nav noteikts Nav pievienots nav noteikts
TF vārdiskā stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf studiju gada sākumā
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF balvu katrā nozarē piešķir reizi piecos gados (mācībspēkam) 1 Balvas nolikums.pdf pavasara semestrī
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijā
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf augustā (reģistrācijas periodā)
Ulda Šalajeva stipendija ITF , TF , MF , PTF , VBF 171 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf reģistrācijas periodā un janvārī
Kazimira Špoģa stipendija ESAF nepārsniedz 400 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 99.60 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf semestra sākumā
Exigen Services Latvia ITF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
SIA "SQUALIO Cloud Consulting" stipendija ITF 220 EUR 1 Nav pievienots semestra sākumā
AS "Latvenergo" stipendija ITF 180 EUR vairākas Stipendijas nolikums.pdf līdz 21. novembrim
Arvīda Kalniņa stipendija MF 130 EUR nav noteikts Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
SIA "Visma Enterprise" stipendija ITF no 80 EUR - 400 EUR 4 Nav pievienots semestra sākumā
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 160 EUR 3 Stipendijas nolikums.pdf maijs
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte