Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Ala Beļenkova sētniece Tehniskās fakultātes mācību korpuss
2. Tamāra Čoke apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
3. Ivans Dubrovskis sētnieks Tehniskās fakultātes mācību korpuss
4. Inita Gasnere apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
5. Rasma Gulbe sardze Tehniskās fakultātes mācību korpuss 63080705 558
6. Kristīne Lintiņa apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
7. Gaļina Naumova apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
8. Indra Oša apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
9. Evija Pivaroviča apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
10. Liāna Pivaroviča mācību korpusa pārvaldniece Tehniskās fakultātes mācību korpuss
11. Edijs Pivarovičs sargs-liftnieks Tehniskās fakultātes mācību korpuss 63080705 558
12. Alda Podiņa apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
13. Tamāra Pogromovska apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
14. Marina Purviņa apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
15. Andrejs Sņegovs sargs Tehniskās fakultātes mācību korpuss 63080705 558