Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Irina Buša apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
2. Skaidrīte Gabrāne administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
3. Dina Granta administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
4. Andris Neimanis ēkas ekspluatācijas pārzinis 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
5. Svetlana Okoročkova apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
6. Vera Pokļikajeva administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
7. Jeļena Sondore sētniece 5. un 7. dienesta viesnīca
8. Benita Stabrovska administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
9. Karīna Urbele apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
10. Brigita Ušča pārvaldniece 5. un 7. dienesta viesnīca 28692103
11. Maija Vidiņa administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 63026817
12. Vineta Vīns pārvaldnieka vietniece 5. un 7. dienesta viesnīca 28692103