Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Ina Alsiņa profesore Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304
2. Ina Alsiņa vadošā pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304
3. Jana Apše vieslektore Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 302
4. Biruta Augšpole vecākā laborante Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 302
5. Maija Ausmane asociētā profesore (Emeritus) Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 303
6. Biruta Bankina profesore Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
7. Biruta Bankina vadošā pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
8. Andris Bērziņš asociētais profesors (Emeritus) Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 303
9. Gunita Bimšteine vadošā pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
10. Gunita Bimšteine asociētā profesore Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
11. Dzintra Lilita Celmiņa vecākā laborante Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
12. Laila Dubova lektore Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304
13. Laila Dubova pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304
14. Tatjana Dubrovska vecākā laborante Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
15. Inta Dudare laborante Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304