Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Aleksandrs Adamovičs profesors Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634; 28378044 308
2. Aleksandrs Adamovičs vadošais pētnieks Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634; 28378044 308
3. Ina Alsiņa profesore Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304
4. Ina Alsiņa vadošā pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63028155 304
5. Biruta Augšpole vecākā laborante Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 302
6. Ingrīda Augšpole docente Augsnes un augu zinātņu institūts 63005645 353; 352
7. Ingrīda Augšpole laboratorijas vadītāja Augsnes un augu zinātņu institūts 63005645 353; 352
8. Maija Ausmane asociētā profesore (Emeritus) Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 303
9. Antra Balode docente Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 308
10. Biruta Bankina profesore Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
11. Biruta Bankina vadošā pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
12. Inese Bergmane lietvedības speciāliste Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 306
13. Andris Bērziņš asociētais profesors (Emeritus) Augsnes un augu zinātņu institūts 63005634 303
14. Gunita Bimšteine asociētā profesore Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305
15. Gunita Bimšteine vadošā pētniece Augsnes un augu zinātņu institūts 63021985 305