Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Aina Dobele prodekāne Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 63025170 400; 401
2. Dina Popluga prodekāne Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 63025170; 26754750 400; 401
3. Raitis Sidrabs dekāna vietnieks Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 400; 401
4. Andra Zvirbule dekāne Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 63020248 400; 401