Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Anita Auziņa vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
2. Anita Auziņa asociētā profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
3. Agnese Belte vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
4. Gints Birzietis viesprofesors Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 28618372; 63080697 555
5. Jolanta Dāboliņa vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
6. Madara Dobele vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
7. Aina Dobele vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 400; 401
8. Aina Dobele profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 400; 401
9. Kristīne Joanna Golubeva vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
10. Gunta Grīnberga-Zālīte viesasociētā profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
11. Līga Jankova docente Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
12. Valdis Janovs vieslektors Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
13. Elita Jermolajeva vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
14. Laura Joma lektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
15. Aija Jurevica vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63020248 400; 401