Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Anita Auziņa asociētā profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
2. Anita Auziņa vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
3. Agnese Belte vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
4. Jolanta Dāboliņa vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
5. Aina Dobele vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
6. Madara Dobele vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
7. Aina Dobele profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
8. Gunta Grīnberga-Zālīte viesasociētā profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
9. Uldis Ivans viesdocents Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
10. Līga Jankova viesasociētā profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
11. Valdis Janovs vieslektors Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
12. Elita Jermolajeva vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
13. Laura Joma lektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
14. Aija Jurevica vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63020248 400; 401
15. Ināra Jurgena vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403