Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta)

Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri) - € 720 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 46345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē (MPA) un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Profesionāli un augsti kvalificēti sabiedrības pārvaldes speciālisti, kuri spēj izvērtēt sabiedrības vajadzības, kompetenti un efektīvi analizēt, plānot un īstenot publisko politiku LR valsts institūcijās, pašvaldībās un to pakļautībā esošās institūcijās, ES institūcijās, nevalstiskās un privātā sektora organizācijās reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

N.B.! Studijas notiek arī e-studiju formā, un augstskolā nepieciešams ierasties vien atsevišķu pārbaudījumu kārtošanai.

Pilna laika studijās klātienes nodarbības notiek piektdienās no plkst. 14:30 un sestdienās.

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Studiju ilgums programmā "Sabiedrības pārvalde" ir atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības: profesionālo izglītību ieguvušajiem - 1,5 gadi, bet akadēmisko izglītību ieguvušajiem - 2 gadi.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Mežzinātne, Mežinženieris, Kokapstrāde, Veterinārmedicīna, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Ainavu arhitektūra un plānošana, Zemes ierīcība un mērniecība, Vide un ūdenssaimniecība, Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta), Pārtikas produktu tehnoloģija, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Datorvadība un datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Mājas vide izglītībā
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.sc.soc. Jolanta Millere, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, e-pasts: jolanta.millere@llu.lv, tālrunis: 62021821

Apgūstamie studiju kursi