Pārlekt uz galveno saturu

Vēsture

Lauksaimniecības augstākās izglītības pirmsākumi

1862. gadā nodibina Rīgas Politehnikumu, kurā uzņem pirmos klausītājus Sagatavošanas nodaļā.

1863. gadā Rīgas Politehnikumā izveido Lauksaimniecības nodaļu, kurā sagatavo kvalificētus lauksaimniecības speciālistus ar augstāko izglītību.

1896. gadā Rīgas Politehnikumu pārveido par Rīgas politehnisko institūtu. Lauksaimniecības nodaļa izvietota šī institūta laboratorijas ēkā Puškina ielā (patlaban A.Kronvalda bulvāris 4).

1919. gada 28.septembrī svinīgi atklāj Latvijas Augstskolu. Tās Lauksaimniecības fakultātē ir divas nodaļas - Lauksaimniecības un Mežkopības. Vienlaikus durvis pirmo reizi studentiem ver Veterinārmedicīnas fakultāte.

1923. gadā Latvijas Augstskolu pārdēvē par Latvijas Universitāti.

Latvijas Universitātes galvenā ēka 19.gadsimta beigās

Patstāvīgas augstskolas tapšana

1936. gada 26.jūlijā Ministru kabinets pieņem lēmumu, uz Jelgavu pārcelt Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti, tā izveidojot jaunu augstskolu - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju.

1938. gada 23.decembrī Valsts un ministru prezidents Kārlis Ulmanis izsludina likumu "Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Satversme"
.
1939. gada 3.jūlijā atklāj Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, kurā ir divas fakultātes: Lauksaimniecības un Mežsaimniecības

1939. gada 28.oktobrī notiek Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas telpu iesvētīšanas svinības, kurās piedalās Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Jelgavas pils 1939.gadā

Akadēmijas atjaunošana

1944. gada jJūlijā nodeg Jelgavas pils, un augstskola beidz pastāvēt. To atjauno Rīgā kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju ar piecām fakultātēm - līdzās Lauksaimniecības un Mežsaimniecības fakultātei durvis ver Veterinārmedicīnas fakultāte, kas augstskolai pievienota no Latvijas Universitātes, un jaundibinātās - Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, kā arī Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultāte.

1945. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā nodibina Neklātienes nodaļu.

1947. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā nodibina Zemes ierīcības fakultāti.

1948. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā nodibina Hidromeliorācijas fakultāti.

1948. gadā Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultātes vietā nodibina Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāti.

1949. gadā izveido Mežtehnikas fakultāti, savukārt Lauksaimniecības fakultāti sadala Agronomijas un Zootehnikas fakultātē

.1956. gada 29.oktobrī Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Ministru padome pieņem lēmumu Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju pārcelt uz Jelgavu

1957. gada 1.septembrī Jelgavā darbību sāk Mežsaimniecības, Mežtehnikas, Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultāte. Pārējo fakultāšu pārcelšanās no Rīgas uz Jelgavu turpinās līdz 1964.gadam
 

Jelgavas pils atjaunošanas darbi 1961.gadā

Top jaunas fakultātes

1968. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā nodibina Lauksaimniecības ekonomikas fakultāti.

1984. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā nodibina Lauksaimniecības celtniecības fakultāti.

1990. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā nodibina Humanitāro institūtu.

1991. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju pārdēvē par Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Sākās pāreja uz divpakāpju studiju programmām.

1992. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē nodibina Informātikas institūtu.

1992. gadā Lauksaimniecības ekonomikas fakultāti pārdēvē par Ekonomikas fakultāti.

1993. gadā apvienojot Ūdenssaimniecības, Zemes ierīcības un Lauku būvniecības fakultāti, izveido Lauku inženieru fakultāti. Apvienojot Agronomijas un Lopkopības fakultāti, izveido Lauksaimniecības fakultāti.

1996. gadā Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti pārdēvē par Tehnisko fakultāti.

1998. gada 5.februārī Saeima apstiprina Latvijas Lauksaimniecības universitātes satversmi, un 18. februārī to izsludina Valsts prezidents Guntis Ulmanis.

2001. gadā Humanitāro institūtu pārveido par Sociālo zinātņu fakultāti, Informātikas institūtu - par Informācijas tehnoloģiju fakultāti.

2001. gada 25.oktobrī Latvijas Augstākās izglītības padome pieņem lēmumu par Latvijas Lauksaimniecības universitātes akreditāciju.

2005. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātei izveido filiāli Siguldā.

2007. gada 1.janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitāte uz trim gadiem kļūst par Baltijas valstu lauksaimniecības un veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīkla (BOVA) vadošo universitāti.

2007. gada 10.maijā Saeima apstiprina Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Satversmes grozījumus.

LLU galvenā mītne - Jelgavas pils no putna lidojuma 2008.gadā

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (JLA, LLA) rektori

Pavils Kvelde
Pāvils Kvelde

Pāvils Kvelde (1939 - 1940, 1941 - 1944)
Pauls Galenieks (1940 - 1941)
Jānis Ostrovs (1941)
Maksis Eglītis (1944)
Jānis Peive (1944 - 1950)
Amālija Cekuliņa (1950 - 1954)
Jānis Vanags (1954 - 1961)
Pāvils Zariņš (1961 - 1966)
Olģerts Ozols (1966 - 1976)
Kazimirs Špoģis (1976 - 1980)
Viktors Timofejevs (1980 - 1986)
Imants Gronskis (1986 - 1992)
Voldemārs Strīķis (1992 - 2002)
Pēteris Bušmanis (2002 - 2004)
Juris Skujāns (2004 - 2014)
Irina Pilvere (no 2014)