Pārlekt uz galveno saturu

Ar studijām saistītie dokumenti

Studiju kursu, prakšu u.c. dokumentu izstrādāšana un pieteikuma veidlapa kursu reģistram

Normatīvie dokumenti studiju kursu, prakšu un citu studiju plāna sastāvdaļu dokumentu izstrādāšanai un informācijas reģistrēšanas un atjaunināšanai LLU IS kursu reģistrā.

Studiju programmu veidošanai, pilnveidei, licencēšanai un akreditācijai

MK noteikumi par studiju programmu standartiem, licencēšanas un akreditācijas kārtība, saites uz LR Profesiju klasifikāciju un Latvijas Izglītības klasifikāciju, LLU iekšējie normatīvie dokumenti.

LR Profesiju klasifikācija (www.likumi.lv >>

Latvijas Izglītības klasifikācija (www.likumi.lv) >> 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu >> 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu >> 

Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu >> 

Studiju programmu licencēšanas noteikumi >> 

Noteikumi par iesnieguma veidlapām ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā >>

 

Studējošo un personāla skaits (01.10.2016.)

Studējošo skaits

Pamatstudijās 3430
Pilna laika 2360
Nepilna laika 1070
Maģistra studijās 609
Pilna laika 555
Nepilna laika 54
Doktora studijās 184
Pilna laika 178
Nepilna laika 6
KOPĀ 4223
      

Vēlētais akadēmiskais personāls

Akadēmiskais personāls, kam LLU ir ievēlēšanas vieta
Profesori 54
Asociētie profesori 58
Docenti 77
Vadošie pētnieki un pētnieki 80
Lektori 48
Asistenti 0
No akadēmiskā personāla papildus ievēlēti arī par vadošajiem pētniekiem un pētniekiem 160
Kopā 317
t.sk.ar zinātnisko grādu 228
akadēmiskā personāla īpatsvars ar zinātnisko grādu 71,92 %
 

LLU Emeritus

Profesori 11
Asociētie profesori 12
Docenti 1
Kopā 24