Pārlekt uz galveno saturu

Mācībspēki un darbinieki

Uzvārds, vārds, amats, zin. grāds

E-pasts

Studiju kursi, kurus pasniedz

Pieņemšanas laiki

Kabinets

Inese Ozola

Ozola Inese, centra vadītāja, docente, Dr.philol.

inese.ozola@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (ESAF, VBF), Secīgā tulkošana, Angļu valoda maģistrantiem, Cross-cultural Communication (angļu valodā) (ESAF, BISK)

Zinātniskās darbības virzieni: mutvārdu akadēmiskā diskursa uztveres pētniecība; svešvalodu studijas augstskolā inženierzinātņu specialitātēs  

 

pirmdienās 15.30 - 16.30

ceturtdienās 13.30 - 14.30

334.TF

Čivžele Olga

Čivžele Olga, lektore, Mg.paed., Mg.proj.mgmt.

olga.civzele@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (ITF), Svešvalodas speckurss  maģistrantiem

pirmdienās 14.30 - 15.15
trešdienās 14.30 - 15.15

333. TF

Gode Ina

Gode Ina, docente, Dr.paed.

inagode@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (ESAF, PTF, VMF), Lietišķā sarakste (ESAF), Angļu valoda maģistrantiem

 

otrdienās 12.30 - 13.30

ceturtdienās 13.30 - 14.30

332.TF

Grasmane Daina

Grasmane Daina, viesdocente, Dr.paed.

d.grasmane@gmail.com

 

Profesionālā angļu valoda (PTF, TF) , Angļu valodas speckurss doktorantiem

sestdienās 11.30 - 12.30

otrdienās 14.30 - 15.30

333. TF

Joe Horgan

Joe Horgan, vieslektors

josephjhorgan@gmail.com

Lietišķā komunikācija (ESAF), Business Communication (BISK)

Angļu valoda ārējos sakaros I,II (ESAF)

pirmdienās 14.30 – 16.00

337.TF

Jurčenko Anna

Jurčenko Anna, lektore, Mg.philol.

 

luanna@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (ITF, VMF, MF, VBF), Franču valoda iesācējiem

Atvaļinājumā

333. TF

Puškina Baiba

Pušinska Baiba, vieslektore

Baiba.pusinska@llu.lv

Profesionālā angļu valoda(PTF, IUAS)

otrdienās  14.30-15.30

333.TF

Mališeva Oksana

Mališeva Oksana, vieslektore, Mg.philol.

Oksana.malisheva@inbox.lv

Profesionālā vācu valoda (visas fakultātes), Vācu valoda maģistrantiem, Vācu valodas speckurss doktorantiem

otrdienās 19.15 - 20.00

 

333.TF

Orlova Irina

Orlova Irina, vieslektore, Mg.philol.

iorlova@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (VBF, TF)

trešdienās 12.30 - 13.15

ceturtdienās 12.30 - 13.15

332.TF

Pētersone Aija

Pētersone Aija, vieslektore, Mg.paed.

Aija.Petersone@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (TF, MF, PTF,LF)

 

pirmdienās 13.30 - 14.15

trešdienās 12.30-13.15

332.TF

Skrupska Dace

Skrupska Dace, vieslektore,  Mg.paed.

dace.skrupska@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (PTF, MF,LF)

otrdienās 12.30 - 13.30

 

332.TF

Svika Diāna

Svika Diana, vieslektore,  Mg.paed.

dsvikka@gmail.com

 

Profesionālā angļu valoda (MF, VBF)

ceturtdienās 15.15 - 16.00

60.MF

 

Ausma Jegorova

Jegorova Ausma, galvenā speciāliste

Ausma.jegorova@llu.lv

 

 

 

334.TF