Pārlekt uz galveno saturu

Mācībspēki un darbinieki

Uzvārds, Vārds, amats, zin. grāds

E-pasts

Studiju kursi, kurus pasniedz

Kabinets

Inese Ozola

Ozola Inese,

centra vadītāja, docente, Dr.philol., pētniece

 

inese.ozola@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (ESAF, VBF), Secīgā tulkošana, Cross-cultural Communication (angļu valodā) (ESAF)

Zinātniskās darbības virzieni: mutvārdu akadēmiskā diskursa uztveres pētniecība; svešvalodu studijas augstskolā inženierzinātņu specialitātēs

334. TF

Olga čIVŽELE

Čivžele Olga,

lektore, Mg.paed., Mg.proj.mgmt.

olga.civzele@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (ITF), Svešvalodas speckurss  maģistrantiem,  Angļu valoda maģistrantiem, Biznesa krievu valoda

333. TF

Gode Ina

Gode Ina,

docente, Dr.paed.

inagode@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (ESAF, PTF, VMF), Lietišķā sarakste (ESAF), Angļu valoda maģistrantiem

 

 332. TF

Grasmane Daina

Grasmane Daina,

viesdocente, Dr.paed.,

pētniece

d.grasmane@gmail.com

 

Profesionālā angļu valoda (PTF, TF) , Angļu valodas speckurss doktorantiem

Zinātniskās darbības virzieni: svešvalodu studijas augstskolā inženierzinātņu specialitātēs, studentu starpkultūru kompetences pilnveide

333. TF

Joe Horgan

Joe Horgan,

vieslektors

josephjhorgan@gmail.com

Lietišķā komunikācija (ESAF), Business Communication (BISK)

Angļu valoda ārējos sakaros I,II (ESAF)

337. TF

Jurčenko Anna

Jurčenko Anna,

lektore, Mg.philol.

 

luanna@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (ITF, VMF, MF,LIF), Franču valoda iesācējiem

333. TF  (atvaļinājumā)

 

 

Puškina Baiba

Pušinska Baiba,

                  vieslektore

Baiba.pusinska@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (PTF, IUAS), Cross-cultural Communication (angļu valodā) (ESAF)

333. TF

Mališeva Oksana

Mališeva Oksana,

vieslektore, Mg.philol.

Oksana.malisheva@inbox.lv

Profesionālā vācu valoda (visas fakultātes), Vācu valoda maģistrantiem, Vācu valodas speckurss doktorantiem

333. TF

 

Orlova Irina

Orlova Irina,

vieslektore, Mg.philol.

iorlova@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (VBF, TF, LF)

332. TF

Pētersone Aija

Pētersone Aija,

vieslektore, Mg.paed.

Aija.Petersone@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (TF, MF, PTF, LF)

 

332. TF

Skrupska Dace

Skrupska Dace,

vieslektore,  Mg.paed.

dace.skrupska@inbox.lv

Profesionālā angļu valoda (PTF, MF, LF), latviešu valoda ārzemju studentiem

332. TF

 

Svika Diāna

Svika Diana,

vieslektore,  Mg.paed.

dsvikka@gmail.com

 

Profesionālā angļu valoda (MF, VBF)

60. MF

 

Sergio Perez Avarez

 

Sergio Perez Alvarez

vieslektors

 

sergiopzalvarez@gmail.com

 

Spāņu valoda

331. TF

jergova ausma

 

Jegorova Ausma

galvenā speciāliste

 

Ausma.jegorova@llu.lv

 

 

334. TF