Pārlekt uz galveno saturu

Doktora studiju programmas

bilde
bilde2
bilde3

Doktora studijas LLU notiek akreditētās programmās, saskaņā ar LR likumiem, starptautiskajiem līgumiem, MK noteikumiem, LLU Satversmi, Doktora studiju nolikumu un tam pakārtotajiem LLU dokumentiem.

LLU fakultātēs tiek realizētas 13 doktora studiju programmas piecās zinātnes nozarēs - dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes.

Pēc maģistra grāda iegūšanas, LLU piedāvā turpināt studijas šādās doktora studiju programmās:

Studiju maksas apmēru ik gadu apstiprina ar rektora rīkojumu. Noskaidrot, kāda ir studiju maksa izvēlētajā doktora studiju programmā, var studiju programmu katalogā. Saskaņā ar LLU Senāta lēmumu no studiju maksas atbrīvoti LLU strādājošie darbinieki, kas sekmīgi studē doktora studijās.