Pārlekt uz galveno saturu

Doktora studiju programmas

bilde2
bilde

Doktora studijas LLU notiek akreditētās programmās, saskaņā ar LR likumiem, starptautiskajiem līgumiem, MK noteikumiem, LLU Satversmi, Doktora studiju nolikumu un tam pakārtotajiem LLU dokumentiem.

LLU fakultātēs tiek realizētas 13 doktora studiju programmas astoņās izglītības tematiskajās jomās pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība, ražošana un pārstrāde, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, veterinārija, vides aizsardzība.

Pēc maģistra grāda iegūšanas, LLU piedāvā turpināt studijas šādās doktora studiju programmās:

Studiju maksas apmēru ik gadu apstiprina ar rektora rīkojumu. Noskaidrot, kāda ir studiju maksa izvēlētajā doktora studiju programmā, var studiju programmu katalogā.