Pārlekt uz galveno saturu

Numurs Sakārtot augošā secībā Nosaukums
LLU/2018/64/mi Radio vadāma kvadro helikoptera piegāde LLU Meža fakultātes vajadzībām
LLU2018/7-B/objekti LLU galvenā mācību korpusa Lielā iela 2, Jelgavā telpu Nr. 189-1,189-2,190,190-1,190-2,192,192-1,193,194,195,196 kosmētiskais remonts
LLU/2018/62/AK (E-konkurss) MALDI-TOF masas spektrometra piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
LLU2018/6-B/objekti LLU Sporta nama Raiņa ielā 1, Jelgavā peldbaseina vannas flīzēšanas darbi
LLU/2018/61/AK (E-konkurss) Lauksaimniecības tehnikas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros (E-konkurss)
LLU/2018/60/mi Studentu mantiju šūšana un piegāde LLU vajadzībām
LLU/2018/59/mi Mājsaimniecības piederumu piegāde LLU vajadzībām
LLU/2018/58/mi Auto transporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika
LLU/2018/56/AK (E-konkurss) Elektroenerģijas piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības nodrošināšanai
LLU/2018/52/AK (E-konkurss) Veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām
LLU/2018/51/ak Kancelejas preču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām
LLU/2018/49/AK (E-konkurss) Robotizētā tahimetra un fotogrammetriskās kameras piegāde projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros
LLU/2018/46/AK (E-konkurss) Galdu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros