Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Nekustamā īpašuma izsole

Adrese: "Dzirnavas", Platones pagasts, Jelgavas novads, "Vējdzirnavas", Platones pagasts, Jelgavas novads.

Izsoles norises vieta:  Latvijas Lauksaimniecības universitātē ( Lielā ielā 2, Jelgavā), 191. telpā (1. stāvā).

Norises laiks:  2018. gada 17. oktobrī plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrēšanās izsolē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā ielā 2, Jelgavā (Pils) 185. telpā ne vēlāk kā līdz 2018. gada 15. oktobra  plkst. 16:00.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi)

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Pieņemšanas - nodošanas akts