Pārlekt uz galveno saturu

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija (MBMZL) ir LLU struktūrvienība, kura darbojas uz LLU Senāta lēmuma nr 8-170/13.05.2015. un nolikuma pamata.

Laboratorijas darbības sfēra ir veikt testēšanas pasūtījumus, sniegt slēdzienus un veikt zinātniskos pētījumus (iespēju robežās arī nodrošinot maģistrantu un doktorantu pētniecisko darbu īstenošanu) mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā un ģenētikā, kā arī uzturēt un saglabāt Latvijas Valsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku. Laboratorijas uzdevums ir arī izveidot, uzturēt un pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

LLU Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija pieņem paraugus (Veterinārmedicīnas fakultātē M korpusā - Mazo dzīvnieku klīnikas reģistratūrā)

LLU Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija lūdz klientiem jau laicīgi aizpildīt testēšanas pasūtījuma veidlapu un to pievienot nododamajam paraugam.