Pārlekt uz galveno saturu

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa savu darbību ir uzsākusi kā zinātniskā laboratorija saskaņā ar LLU Senāta lēmuma nr 8-170/13.05.2015.

Testēšanas rezultātu kvalitāti garantē

 • LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartam atbilstoša pārvaldības sistēma;
 • augsti kvalificēts personāls;
 • atzītu rezultātu iegūšana starptautiskajā starplaboratoriju testēšanā ar LGS;
 • atzītu metodiku (ISO, LVS) izmantošana paraugu testēšanā.

Nodaļas pakalpojumi

Dzīvnieku un augu molekulārajā ģenētikā

 • DNS izdalīšana no dažādiem bioloģiskajiem materiāliem
 • Ģenētiskā materiāla uzglabāšana
 • Molekulārie izmeklējumi saskaņā ar vienošanos

Bakterioloģijā

 • Dzīvnieku barība (mikroorganismu kopskaits)
 • Pārtikas produkti (Enterobacteriaceae, koliformu, E.coli, stafilokoku skaits)
 • Ūdens (kopējais mikroorganismu, E.coli, koliformu, un enterokoku skaits)
 • Citi mikrobioloģiskie izmeklējumi saskaņā ar vienošanos

Klīniskajā mikrobioloģijā

 • Piens (mastīta ierosinātāji)
 • Klīniskais materiāls (nosacīti patogēnā mikroflora)
 • Antibiogramma (jutība pret 12 antibiotiku veidiem)

Mikoloģijā

 • Apmatojums, ādas nokasījumi (dermatomikozes ierosinātāji)
 • Patoloģiskais / klīniskais materiāls (mikroskopiskās sēnes)

Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa iesaka saviem klientiem jau laicīgi aizpildīt paraugu pieņemšanas protokolu un to pievienot nododamajam paraugam.