Pārlekt uz galveno saturu

LLU Informatīvā sistēma

ITF studenti

Pieteikšanās brīvās izvēles studiju kursiem 2018./2019. st. gadam

Laika posmā no 08.03.18. - 13.03.18. notiek 3. kārta pieteikšanās brīvās izvēles kursiem 2018./2019. studiju gadam.

Šajā laikā Jūs varat:

  • mainīt savu izvēli LLU IS par brīvās izvēles kursiem 2018./2019. studiju gadam (! ja esat pieteikušies uz tiem kursiem, kuros nodarbības netiks plānotas nepietiekoša studentu skaita dēļ);
  • pieteikties brīvās izvēles kursiem 2018./2019. studiju gadam, ja tam paredētajā laikā to vēl neesat izdaarījuši.

LLU pieteikšanās rezultāti brīvās izvēles studiju kursi 2018. rudens, 2019. pavasaris

Pieteikšanās rezultātus pēc 2. kārtas var apskatīt ŠEIT.

LLU IS lietotājkontu izsniegšana

LLU studējošie un darbinieki var saņemt savu LLU IS lietotājkontu Jelgavas pils 112. telpā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00).

Saņemtais lietotājkonts, pēc vienreizējās paroles nomaiņas, darbojas arī:

  • e-studiju sistēmā,
  • LLU e-pastā,
  • Internetā (arī dienesta viesnīcās),
  • bibliotēkas abonētajās e-grāmatu, e-žurnālu un izmēģinājumu datu bāzēs.

Ja lietotājkonts saņemts, studējot pamatstudijās, tas saglabājas arī maģistra un doktora studiju laikā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja esat aizmirsis/pazaudējis savu LLU IS lietotājkonta paroli.
Nāciet uz Jelgavas pils 112. telpu vai zvaniet tālrunis: 63005668, Iekšējā līnija: 146, 145.

Ar pilī iedotā lietotājkonta datiem nav iespējams pieslēgties LLU IS.
Pārliecinieties vai lietotājvārdu (login) un paroli ievadot ievērojat lielos un mazos burtus. Varbūt sajaukts, piemēram, cipars "1" ar mazo burtu "l" vai mazo burtu "l" ar lielo burtu "I".
Kā pieslēgties un nomainīt paroli LLU IS lasiet šeit.

Studiju vai personas dati sistēmā ir nepareizi.
Informējiet par to savas fakultātes dekanāta lietvedi, jo tikai viņa drīkst labot šos datus.