Pārlekt uz galveno saturu

Mācībspēki un darbinieki

Uzvārds, vārds, amats, zinātniskais grāds

E-pasta adrese

Studiju kursi

Kabinets

Inese Ozola

Ozola Inese,

centra vadītāja, docente, Dr.philol., pētniece

inese.ozola@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (ESAF, VBF), Secīgā tulkošana, Cross-cultural Communication (angļu valodā) (ESAF)

Zinātniskās darbības virzieni: mutvārdu akadēmiskā diskursa uztveres pētniecība; svešvalodu studijas augstskolā inženierzinātņu specialitātēs

334. kabinets TF
Olga čIVŽELE

 Čivžele Olga,

lektore, Mg.paed., Mg.proj.mgmt.

olga.civzele@inbox.lv Profesionālā angļu valoda (ITF), Svešvalodas speckurss  maģistrantiem,  Angļu valoda maģistrantiem, Biznesa krievu valoda 333. kabinets TF
Gode Ina

 Gode Ina,

docente, Dr.paed.

inagode@inbox.lv Profesionālā angļu valoda (ESAF, PTF, VMF), Lietišķā sarakste (ESAF), Angļu valoda maģistrantiem 332. kabinets TF
Grasmane Daina

 Grasmane Daina,

viesdocente, Dr.paed., pētniece

d.grasmane@gmail.com

Profesionālā angļu valoda (PTF, TF) , Angļu valodas speckurss doktorantiem

Zinātniskās darbības virzieni: svešvalodu studijas augstskolā inženierzinātņu specialitātēs, studentu starpkultūru kompetences pilnveide

333. kabinets TF
Joe Horgan

Joe Horgan,

vieslektors

josephjhorgan@gmail.com

Lietišķā komunikācija (ESAF), Business Communication (BISK)

Angļu valoda ārējos sakaros I,II (ESAF)

337. kabinets TF
Jurčenko Anna

 Jurčenko Anna,

lektore, Mg.philol.

luanna@inbox.lv Profesionālā angļu valoda (ITF, VMF, MF,LIF), Franču valoda iesācējiem

337. kabinets TF

(atvaļinājumā)

Puškina Baiba

 Pušinska Baiba,

vieslektore

baiba.pusinska@llu.lv Profesionālā angļu valoda (PTF, IUAS), Cross-cultural Communication (angļu valodā) (ESAF) 333. kabinets TF
Mališeva Oksana

Mališeva Oksana,

vieslektore, Mg.philol.

Oksana.malisheva@inbox.lv Profesionālā vācu valoda (visas fakultātes), Vācu valoda maģistrantiem, Vācu valodas speckurss doktorantiem 333. kabinets TF
Orlova Irina

 Orlova Irina,

vieslektore, Mg.philol.

iorlova@inbox.lv Profesionālā angļu valoda (VBF, TF, LF) 332. kabinets TF
Pētersone Aija

 Pētersone Aija,

vieslektore, Mg.paed.

aija.petersone@llu.lv

Profesionālā angļu valoda (TF, MF, PTF, LF)

 

332. kabinets TF
Skrupska Dace

 Skrupska Dace,

vieslektore,  Mg.paed.

dace.skrupska@inbox.lv Profesionālā angļu valoda (PTF, MF, LF), latviešu valoda ārzemju studentiem 332. kabinets TF
Svika Diāna

Svika Diana,

vieslektore,  Mg.paed.

 

dsvikka@gmail.com

 

Profesionālā angļu valoda (MF, VBF) 60. kabinets MF
Sergio Perez Avarez

 Sergio Perez Alvarez,

vieslektors

sergiopzalvarez@gmail.com Spāņu valoda 331. kabinets TF
jergova ausma

 Jegorova Ausma,

galvenā speciāliste

ausma.jegorova@llu.lv   334. kabinets TF