Pārlekt uz galveno saturu

Energoefektivitātes darbi turpinās Jelgavas pils Dienvidaustrumu spārnā

Jau gadu norisinās Jelgavas pils atjaunošanas darbi, kuru ietvaros nomainīta ventilācijas sistēma, logi un atjaunota fasāde pils Dienvidrietumu stūrī un Dienvidu spārnā, kur atrodas Lauksaimniecības fakultāte. 2017. gada otrajā pusē darbi turpinājās visā Dienvidu spārnā un ir sasnieguši pils Austrumu spārnu Lielupes pusē.

Jaunās ventilācijas sistēmas izbūve veikta Dienvidu spārnā un šobrīd tā sasniegusi Dienvidaustrumu stūri, kurā atrodas Sudraba un Zelta zāles. Savukārt LLU Aulā vasaras un rudens mēnešos nomainīti gan logi, gan turpinās ventilācijas sistēmas izbūve.

Pils fasāde atjaunota Dienvidrietumu stūrī un Dienvidu spārnā līdz LLU Aulai. Rudens un ziemas mēnešos darbi fasādē ir pārtraukti un tiks turpināti pavasarī, kad arī šajā pils stūrī tiks atjaunota cokolstāva fasāde. Līdz šim cokolstāva fasādes virsmai ir veikta tīrīšana un turpmāko darbu veikšanai nepieciešama papildus žūšana.

Projekta "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana" vadītāja  Iluta Černija skaidro, ka, uzsākot fasādes atjaunošanas darbus, tika konstatēts, ka visi trīs Dienvidu spārna balkoni nav izmantojami, līdz ar to šobrīd tiek plānoti papildus darbi, lai atjaunotu pils balkonus.  Turklāt tā kā Jelgavas pils atrodas unikālā vietā starp divām upēm, tās fasādē regulāri uzkrājas sāļi un ir paaugstināts mitrums, kas to bojā. Lai kontrolētu mitruma līmeni, apkārt visai pils fasādei cokolstāva augstumā izbūvēta elektroosmozes sistēma un notiek regulārs mitruma rādījumu monitorings.

Būvdarbus Jelgavas pilī veic pilnsabiedrība “PST un ARMS”, kas noslēgusi līgumus ar vairākiem apakšuzņēmējiem: SIA “Bekoteks” elektrosmozes darbiem, SIA “Lafivents” vēdināšanas sistēmas izbūvei un UAB “Rūdups” logu izgatavošanai.

Atjaunošanas darbi notiek projekta “Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana” (nr. EKII – 1/1) ietvaros, ko finansē Emisijas kvotu izsolīšanas instruments. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 6 701 654,49, no kura Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir EUR 4 000 000,00.

logo

Pievienots 03/01/2018