Pārlekt uz galveno saturu

Doktora studijas

Lai veiksmīgi studētu doktora studijās, tās sekmīgi pabeigtu un aizstāvētu promocijas darbu, nepieciešami trīs nosacījumi, prasme plānot savu laiku, spēja sadarboties ar promocijas darba vadītāju un veidot noturīgu interesi par izvēlēto pētījuma tēmu. Lai veicas!