Pārlekt uz galveno saturu

Oskara Baloža promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Lauksaimniecības fakultātes 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā

Promocijas darbs "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: prof., Dr. agr. Zinta Gaile.

LLU Fundamentālajā bibliotēkā var iepazīties ar promocijas darbu (Lielā iela 2, Jelgava) un  bibliotēkas datubāzē pieejams promocijas darba kopsavilkums.

Pievienots 09/11/2017
Portāla administrators