Pārlekt uz galveno saturu

Pētniecība bioekonomikas jomā Latvijā

Kāds ir bioekonomikas pētniecības stratēģiskais mērķis?

Nodrošināt zināšanas ilgtspējīgai Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības labklājības izaugsmei, veicinot lauksaimniecības, pārtikas ražošanas, meža nozares, zvejniecības un akvakultūras konkurētspēju un inovāciju sniegumu.

To var nodrošināt zinātniskās institūcijas, kas iesaistītas bioekonomikas jautājumu pētniecībā.

Kādas ir prioritārās pētījuma jomas bioekonomikā?

Ilgtspējīga atjaunojamo resursu ražošana:

  • inovatīvas, riskus mazinošas augu un dzīvnieku  audzēšanas tehnoloģijas,
  • ilgtspējīga un produktīva meža audzēšana mainīgos klimata apstākļos,
  • pārtikas drošība.

Lauku inovāciju pieaugums caur lauku teritoriju un politiku attīstību:

  • inovatīvu augstas pievienotās vērtības nišas produktu izstrāde no koksnes, tradicionālām un  netradicionālām lauksaimniecības augu  un dzīvnieku izejvielām,
  • koksnes biomasas pilnīga izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai,
  • augu un dzīvnieku audzēšanas un pārstrādes blakusproduktu izmantošanas tehnoloģiskie risinājumi.

Kādi pētījumi Latvijā tiek realizēti bioekonomikā?

Valsts pētījumu programmas 2014. – 2017. gadam ietvaros tiek īstenoti trīs pētījumi, kurus var saistīt ar bioekonomiku:

         Programmas vadītājs – Dr.chem. Bruno Andersons, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. 

         Programmas vadītāja – Dr.sc.ng. Ruta Galoburda, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  

         Programmas vadītāja – Dr.hab.oec. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Kāds ir atbalsts bioekonomikas attīstībai Latvijā?

Latvijā nav izveidota īpaša, tieši ar bioekonomiku kopumā vai kādu atsevišķu specializāciju bioekonomikā saistīta finansējuma shēma vai mazo un vidējo komersantu atbalsta „instruments”.

No biznesa inkubatoriem atzīmējams Zaļo tehnoloģiju inkubators. Izmantojot inkubatora atbalstu, tiek īstenota 31 biznesa ideja, kas ir saistāma ar bioekonomiku un biotehnoloģijām.

Bioekonomikā aktuālas ir arī šādas atbalsta programmas:

  • Norvēģijas finanšu instrumenta programma “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”,
  • Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts sadarbībā ar Bergenas Universitāti izstrādāja Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu projektu “Apmācības kursa un studiju programmas “Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti” moduļa izstrāde (pabeigts 2016. gadā),
  • Ziemeļu Ministru padomes  atbalstītais projekts  „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā”.