Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

09/04/2018

Rit pēdējā nedēļa iesniegumu pieņemšanai LLU projektā “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU” trešajā kārtā.

29/03/2018

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros 2017.gada oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātē tika uzsākts darbs pie Pētniecības…

08/03/2018

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju piedalās ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un…

06/03/2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē informatīvus seminārus pieteikumu sagatavošanai pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

05/03/2018

Izsludināta 2. atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

07/02/2018

13. februārī no plkst. 9:30 līdz 12:00  Valsts izglītības un attīstības aģentūrā (4.stāva zālē), Vaļņu ielā 1, Rīgā visi tiek aicināti uz ieinteresēto pušu diskusiju par EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.g. programmu “Baltijas Pētniecības programma un mobilitātes stipendijas”.

07/02/2018

Paziņojums par 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa ar īstenošanas periodu 36 mēneši izsludināšanu

06/02/2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Pētniecības pieteikumus var iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti.

05/02/2018

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020. gadam pasākumā "Sadarbība", atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā no 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim.

29/12/2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības institūcijas līdz 2018.gada 31.janvārim pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu organizēšanai. 

13/12/2017

Līdz 2018. gada 10. aprīlim indivīdi un organizācijas aicinātas pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to".

10/12/2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk  – programma) 3.projektu konkursā, kas atvērts no 2017.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 9.aprīlim.

10/12/2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā, kas atvērts līdz 2018.gada 28.februārim.