Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

2017. gada 9. maijā ir atvērts programmas Eurostars-2 8. projektu konkurss. Eurostars-2 atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā.

Pētniecības projekta "Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai" zinātniskā vadītāja Evita Straumīte un vadošā pētniece Zanda Krūma no 21 līdz 24 maijam piedalījās divpusējās Latvijas – Norvēģijas sadarbības veicināšanas vizītē Bergenā, Norvēģijā.

Lielai daļai Latvijas jauno zinātnieku pēdējais gads ir bijis patiesi sasprings un lielā mērā tas ir saistījies ar ES fondu finansētā pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 1. atlases kārtu. Jaunie zinātnieki kopā ar institūcijām gatavoja un iesniedza projektus, ko tālāk vērtēja starptautiskie eksperti. Šobrīd projektu pieteicēji ir saņēmuši vērtējumus un daļa ir veikusi precizējumus, bet svarīgākais darbs - projektu īstenošana - vēl ir priekšā. 

 Jelgavas biznesa inkubators (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehnoloģiju pārneses centru rīko pasākumu “Īstā telpa”.

2017. gada 11. maijā pulksten 15.30 Jelgavas biznesa inkubatorā. Adrese: Peldu iela 7 (5. stāvā), Jelgava

Aicinām Jūs piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) rīkotajā konferencē “Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”” kas notiks 2017. gada 10. maijā plkst.10.00

Viesnīcā “Radisson Blu Latvija”, zālē Omega 1, Adrese: Rīga, Elizabetes iela 55

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmējus un citus interesentus uz semināru par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. Semināri notiks Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē.

Baltic Bonus programmu pētniecības un inovācijas projektu pieteikumu izstrādei Latvijā īstenos arī 2017. gadā. Šogad maksimālais atbalsta apmērs būs 2500 eiro, ja projektā ir partneris no Baltijas valsts vai abām Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Projekta pieteicējam, kura projektā ir partneris tikai no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalsts, savukārt būs pieejams atbalsts līdz 1500 eiro.

6.aprīlī norisinājās seminārs par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un finansēšanas iespējām.

6.aprīlī plkst. 13:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, 409.telpā notiks informatīvais seminārs par LIFE programmu.
 

Turpmāk komandējumu pakalpojumus no SIA “Averoja” varēs iegādāties divos veidos:

1)pieprasījumus sūtot uz speciāli izveidotu e-pastu (llu@averoia.lv);

2) AeTM sistēmā, saņemot apstiprinājumu no SIA “Averoja”.

 Pasākums paredzēts pēcdoktorantu iepazīstināšanai ar pētniecības iespējām Portugālē un projekta pieteikumu sagatavošanai.

2017. gada 27. martā Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par publiskās - privātās partnerības kopuzņēmuma „Biorūpniecība” (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) 2017. gada pētniecības projektu konkursu.


 

2017.gada 2.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta "Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas".

Projekts tiks īstenots 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

LLU ievēlēti vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu kopā ar doktorantiem ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus Zinātnes padomes programmai “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 30. marts plkst. 17.00

Eiropas Komisija aicina pieteikt konkursā “RegioStars Awards” veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkurss norisinās jau desmito gadu pēc kārtas, un tā mērķis ir izcelt labās prakses piemērus, tādējādi izglītojot un iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis. Pieteikties aicinātas gan ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, gan paši ES fondu finansējuma saņēmēji.

Trešdien, 22. februārī, Jelgavā notika seminārs "Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošanu", kas izraisīja lielu interesi gan no pašvaldību darbinieku, gan uzņēmēju puses. No 1. marta stāsies spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums un tajā ir vairāki jaunumi, kas var būtiski ietekmēt turpmāko iepirkumu procedūru. Iepirkumu uzraudzības birojs ir uzsācis semināru ciklu, kas paredzēts visos reģionos, Zemgalē uzstājās lektors Oskars Putāns, IUB Metodoloģijas…

Ņemot vērā NVO dalībnieku lielo interesi apmeklēt rudenī rīkoto projektu vadības apmācību ciklu, šīs apmācības NVO namā tiek organizētas atkārtoti! Trešdien, 1. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Ieriķu ielā 43A notiks apmācību cikla „Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas” 1. nodarbība.

"Gada balvas zinātnē 2016" apbalvošanas ceremonijā starp aizvadītā gada nozīmīgākajiem lietišķās zinātnes sasniegumiem nosaukts pētījumu projekts „Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai".

25.01. Senāta zālē (278.t.) no plkst. 12.00 notiks informatīvs seminārs "LLU zinātnes un projektu darbība 2016. gadā un aktualitātes 2017. gadā''.

 

2017. gada 20. janvārī notiks informatīvs seminārs par aktualitātēm starptautiskās zinātniskās sadarbības programmās un projektos.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, 292.telpa.

13:00 – 15:00

Jelgavā 07.11.2016.–11.11.2016 norisinājās BOVA intensīvie kursi maģistrantiem GRAUDU KVALITĀTES NOTEIKŠANAS TEHNISKIE PAŅĒMIENI.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas veidota projekta ietvaros aicinām apmeklēt informatīvu semināru par LIFE programmas finansējuma apguvi.

LIFE programma ir Eiropas Savienības finansēts instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA) organizē informatīvus seminārus pieteikumu sagatavošanai pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

2016. gada 17. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē, notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta pētījumu un stipendiju programmas vidusposma rezultātu izvērtēšanas konference. 

2016.gada 8.septembrī starptautiskās izstādes "RIGA FOOD 2016" ietvaros notika projekta “INOVATĪVI RISINĀJUMI KAILGRAUDU AUZU UN MIEŽU UN TRITIKĀLES IZMANTOŠANAI CILVĒKU VESELĪBAS NODROŠINĀŠANAI” (NFI/R/2014/11) seminārs "Graudaugi un pākšaugi inovatīvu produktu ražošanā".

19.septembrī projekta dalībnieki tikās seminārā Rīgas Stradiņa Universitātē, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar pētījumu progresu un vēl nepieciešamajiem uzdevumiem, kurus nepieciešams izpildīt līdz projekta noslēgumam – 31. decembrī.

2016.gada 31.augustā notika seminārs par uzņēmējiem un zinātniekiem par finansējuma piesaistes iespējām.

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko centru un Elektronikas un datorzinātņu institūtu organizē semināru "Atbalsts starptautiskai sadarbībai un finansējuma piesaistes iespējas - Horizon 2020COSTEUREKAun EUROSTARS-2".

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros ( informācija par programmu - http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/programma/53 ) Apvienotais tehniskais sekretariāts (ATS) aicina potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus uz individuālajām konsultācijām, kas notiks ceturtdien, 15. septembrī Jelgavā (Zemgales Plānošanas reģiona telpās, Katoļu ielā 2b,…

Starptautiskajā izstāžu centrā “Rāmava” no 7 līdz 10 aprīlim notika lauksaimniecības, mežkopības un komunālās saimniecības izstāde "Pavasaris 2016". Pēc organizatoru dotajiem datiem izstādi tradicionāli apmeklē ap 12500 uzņēmēju, nozares speciālistu un ar nozari saistītu cilvēku, iegūstot jaunas idejas ikdienas darbam un citus praktiskus risinājumus. Līdz ar to šī izstāde ir labs veids kā prezentēt projektā iegūtos pētījumus, īpašu uzmanību pievēršot pētījuma…

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) sagatavot un līdz 2016. gada 17. maijam iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti.

Kopš 2016. gada 1. marta ir uzsākts un tiks īstenots projekts “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam”.

Kopš 2016.gada 2.janvāra tiek īstenots projekts Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros.

2015. gada 30. novembrī noslēdzas projekts “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā, Vienošanās Nr. 2015/0016/2DP/2.1.1.2/14/APIA/VIAA/015.

The project seminar on research planning was held on September 23 at the State Priekuli Plant Breeding Institute.

23.septembrī projekta dalībnieki no visām projekta partnerinstitūcijām tikās Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā uz pētījumu plānošanas semināru.

2016. gadā LLU Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar LLU Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: "Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā"

LLU izpilda lauksaimniecības noteču monitoringu kopš 1994.gada. 2014.g. tas turpināts Zemkopības ministrijas pasūtītā projekta „Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros” finansējuma ietvaros.