Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

24/10/2018

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 2. novembra līdz 3. decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "Sadarbība" apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" (16.1 projekti ar kopējo finansējumu līdz 500 000 eur)) trešās kārtas 1.posmam un apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju…

23/10/2018

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 12. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu pietikumu konkursus

  • Atjaunojamie un vietējie energoresursi;
  • Energoefektivitāte;
  • Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un…
10/10/2018

27. un 28. septembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Informācijas tehnoloģiju fakultātes īstenotā programmas Apvārsnis 2020 starptautiskā projekta “SAMS – Starptautiskā partnerība uz inovācijās bāzētiem pārvaldības pakalpojumiem viedajā biškopībā” trešā partneru sapulce (pirmās divas sapulces notika Vācijā).

10/10/2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2018. gada 22. oktobrī organizē informatīvu semināru par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020 ERA-NET Cofund aktivitātēs. Uz semināru aicināti interesenti no zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.

09/10/2018

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

09/10/2018

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 27. septembrī izsludina valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

02/10/2018

2018. gada 17. un 18. aprīlī Somijā notika Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Uzraudzības komitejas sanāksme, kurā tika nolemts rīkot ceturto projektu pieteikumu konkursu finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem, kuri tiek īstenoti kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas, tai skaitā Ālandu salām.

02/10/2018

Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar LIAA Tehnoloģiju skautiem organizē tīklošanas semināru "Iespējas un izaicinājumi uzņēmēju sadarbībai zinātnē", kas notiks 10.10.2018.,pl.11.00  Jelgavā, Pasta ielā 37, Jelgavas novada pašvaldības Lielā zāle, 1.stāvs.

02/10/2018

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu konkursā uz atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras plāno īstenot projektus sadarbībā ar Vāciju.

02/10/2018

Interreg Igaunijas-Latvijas programma š.g. 24. septembrī atvēra 4. konkursu, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai, kā arī kopīgam produktu mārketingam, aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi. Šajā konkursā no Eiropas reģionālā attīstības fonda kopīgu projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 1,5 miljonus eiro. Projektā jāpiedalās vismaz vienam MVU no Latvijas (Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem)…

27/09/2018

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 2018. gada 25. septembrī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas izveidoto un finansēto valsts pētījumu programmu “Enerģētika” 2018.–2020. gadam. Programmas kopējais finansējums ir 6 000 000 euro.

27/09/2018

Izglītības un zinātnes ministrija uzsāk īstenot jaunu starpdisciplināru valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” un aicina zinātniskās institūcijas piedalīties projektu pieteikumu atklātajā konkursā. Programmas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi sociālajās un humanitārajās zinātnēs par Latvijas sabiedrības saliedētībai un iekļaujošai izaugsmei svarīgiem jautājumiem, kā arī globālajām norisēm un kontekstu, kas ietekmē…

19/09/2018

Mārrutku (Armoracia rusticana L., dzimta: Brassicaceae) saknes ir samērā populāras kā garšviela, ko izmanto kulinārijā, bet mārrutku lapu pielietojums ir visai ierobežots. Tradicionāli Eiropā dažādu slimību ārstēšanai lietoja gan mārrutku saknes, gan arī lapas (Raghavan, 2000).

12/09/2018

Viens no Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta “Lopbarībā izmantojamo pākšaugu bioekonomiskās efektivitātes novērtējums” uzdevumiem paredz novērtēt pākšaugu, kā proteīna avota, izēdināšanas ekonomisko efektivitāti netradicionālā lauksaimniecības nozarē – briežkopībā.

11/09/2018

Inovācijas pārtikā jāievieš, iepazīstinot patērētājus viņiem saprotamā, pieejamā un patīkamā veidā caur iespējami vairākiem un dažādiem kanāliem. Iepazīstināšana ar pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā”, tajā pētītajām aktualitātēm un rezultātiem notika ikgadējās starptautiskajās izstādes “RigaFood 2018” laikā. Projekta plānotās aktivitātes un jau iegūtie rezultāti tika prezentēti gan Latvijas Lauksaimniecības…