Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu konkursā uz atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras plāno īstenot projektus sadarbībā ar Vāciju.

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte turpina īstenot projektu Internationalisation of Work Based Learning in the AgriBusiness Sector (Uz darbu balstītas izglītības internacionalizācija agrobiznesa sektorā), projekta numurs 2016-1-IT01-KA202-005461).

 

Piektdien, 15. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina potenciālos projektu pieteicējus piedalīties tiešsaistes seminārā par HERA programmas projektu konkursa aktualitātēm. 

 

Kopējās programmēšanas iniciatīvas “Ūdens izaicinājumi mainīgā pasaulē” ietvaros ir izsludināts pētniecības konkurss (IC4WATER) “Ūdens resursu pārvaldība, atbalstot Apvienoto nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķus”. Konkursā līdz 2.novembrim aicinātas piedalīties Latvijas zinātniskās institūcijas.

 

Kopējās programmēšanas iniciatīvas “Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai (CH)” ietvaros ir izsludināts jauns starptautisks pētniecības konkurss “Mantojums mainīgā vidē”. Konkursā līdz 30.novembrim aicinātas piedalīties Latvijas zinātniskās institūcijas.

 

2017. gada 6. septembrī VIAA aicina visus interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā par aktualitātēm Baltic Bonusprogrammas īstenošanā 2017. gadā.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk iesniegumu pieņemšanu Baltic Bonus programmā, lai atbalstītu Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana minētajā pasākumā notiks no 2017. gada 21. augusta līdz 2017. gada 15. novembrim.

 

2017. gada 9. maijā ir atvērts programmas Eurostars-2 8. projektu konkurss. Eurostars-2 atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā.

 

Pētniecības projekta "Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai" zinātniskā vadītāja Evita Straumīte un vadošā pētniece Zanda Krūma no 21 līdz 24 maijam piedalījās divpusējās Latvijas – Norvēģijas sadarbības veicināšanas vizītē Bergenā, Norvēģijā.

 

Baltic Bonus programmu pētniecības un inovācijas projektu pieteikumu izstrādei Latvijā īstenos arī 2017. gadā. Šogad maksimālais atbalsta apmērs būs 2500 eiro, ja projektā ir partneris no Baltijas valsts vai abām Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Projekta pieteicējam, kura projektā ir partneris tikai no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalsts, savukārt būs pieejams atbalsts līdz 1500 eiro.

20. aprīlī Tallinas Tehnoloģiju universitātē notiks starptautisks seminārs: “Open Research Data - the FAIRest Data is the Future of Science”.

 

6. aprīlī norisinājās seminārs par LIFE programmu, tās galvenajiem elementiem un finansēšanas iespējām.

 

6.aprīlī plkst. 13:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Rīgā, Peldu ielā 25, 409.telpā notiks informatīvais seminārs par LIFE programmu.
 

 Pasākums paredzēts pēcdoktorantu iepazīstināšanai ar pētniecības iespējām Portugālē un projekta pieteikumu sagatavošanai.

 

2017. gada 27. martā Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par publiskās - privātās partnerības kopuzņēmuma „Biorūpniecība” (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) 2017. gada pētniecības projektu konkursu.


 

2017.gada 2.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta "Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas".

 

LLU ievēlēti vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu kopā ar doktorantiem ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus Zinātnes padomes programmai “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 30. marts plkst. 17.00.

 

Eiropas Komisija aicina pieteikt konkursā “RegioStars Awards” veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkurss norisinās jau desmito gadu pēc kārtas, un tā mērķis ir izcelt labās prakses piemērus, tādējādi izglītojot un iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis. Pieteikties aicinātas gan ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, gan paši ES fondu finansējuma saņēmēji.

Trešdien, 22. februārī, Jelgavā notika seminārs "Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošanu", kas izraisīja lielu interesi gan no pašvaldību darbinieku, gan uzņēmēju puses.

 

 

"Gada balvas zinātnē 2016" apbalvošanas ceremonijā starp aizvadītā gada nozīmīgākajiem lietišķās zinātnes sasniegumiem nosaukts pētījumu projekts „Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai".

 

25.01. Senāta zālē (278.t.) no plkst. 12.00 notiks informatīvs seminārs "LLU zinātnes un projektu darbība 2016. gadā un aktualitātes 2017. gadā''.

 

2017. gada 20. janvārī notiks informatīvs seminārs par aktualitātēm starptautiskās zinātniskās sadarbības programmās un projektos.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, 292.telpa.

13:00 – 15:00

2016.gada 8.septembrī starptautiskās izstādes "RIGA FOOD 2016" ietvaros notika projekta “INOVATĪVI RISINĀJUMI KAILGRAUDU AUZU UN MIEŽU UN TRITIKĀLES IZMANTOŠANAI CILVĒKU VESELĪBAS NODROŠINĀŠANAI” (NFI/R/2014/11) seminārs "Graudaugi un pākšaugi inovatīvu produktu ražošanā".

 

19.septembrī projekta dalībnieki tikās seminārā Rīgas Stradiņa Universitātē, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar pētījumu progresu un vēl nepieciešamajiem uzdevumiem, kurus nepieciešams izpildīt līdz projekta noslēgumam – 31. decembrī.

 

Starptautiskajā izstāžu centrā “Rāmava” no 7 līdz 10 aprīlim notika lauksaimniecības, mežkopības un komunālās saimniecības izstāde "Pavasaris 2016".

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) sagatavot un līdz 2016. gada 17. maijam iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti.

 

Kopš 2016. gada 1. marta ir uzsākts un tiks īstenots projekts “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam”.

 

Kopš 2016.gada 2.janvāra tiek īstenots projekts Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros.

 

2015. gada 30. novembrī noslēdzas projekts “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā, Vienošanās Nr. 2015/0016/2DP/2.1.1.2/14/APIA/VIAA/015.

 

The project seminar on research planning was held on September 23 at the State Priekuli Plant Breeding Institute.

 

23.septembrī projekta dalībnieki no visām projekta partnerinstitūcijām tikās Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā uz pētījumu plānošanas semināru.

 

2016. gadā LLU Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar LLU Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: "Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā"

 

LLU izpilda lauksaimniecības noteču monitoringu kopš 1994.gada. 2014.g. tas turpināts Zemkopības ministrijas pasūtītā projekta „Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros” finansējuma ietvaros.