Pārlekt uz galveno saturu

Izmanto iespēju uzlabot studiju kvalitāti un piedalies aptaujā!

Studentiem katra studiju semestra beigās ir iespēja novērtēt mācībspēku darbu un apgūtos studiju kursus. Anketu studenti var aizpildīt LLU Informācijas sistēmā, ielogojoties ar savu lietotāja vārdu un paroli.

Aptaujas rezultātu apkopojums dod iespēju mācībspēkiem izvērtēt un pilnveidot savu darbu, kā arī studiju programmu direktoriem sniedz vērtīgus ieteikumus, kā uzlabot studiju programmas kvalitāti un saturu. Savukārt LLU vadība un katedru vai institūtu vadītāji iegūto informāciju izmanto studiju kvalitātes veicināšanas pasākumu īstenošanai universitātes līmenī.

Anketā studentam 5 ballu skalā jānovērtē:

• mācībspēka runas prasmes;

• lietotās mācību metodes;

• mācībspēka sadarbība ar studentiem;

• konsultāciju pieejamība;

• studiju materiālu kvalitāte un veidi;

• pārbaudījumu darbu efektivitāte;

• studiju kursu saturs;

• kursa noslēgumā iegūtās zināšanas.

Anketā ir iekļauts arī lauks, kurā studenti var brīvā formā paust savu viedokli par konkrēto mācībspēku un viņa darba kvalitāti. Tāpat šajā laukā var izklāstīt ierosinājumus apgūtā studiju kursa pilnveidei vai studiju procesa uzlabošanai kopumā.

Piedalīties aptaujā studentus aicina universitātes vadība, Studiju centrs, ESAF Socioloģisko pētījumu grupa un Studējošo pašpārvalde.

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā!

Anketu LLU Informācijas sistēmā varēs aizpildīt līdz 29. janvārim! Pamācība, kā pieslēgties LLU Informācijas sistēmai, atrodama šeit.

Pieeju LLU Informācijas sistēmai var saņemt Jelgavas pils 112.telpā. Ja aizmirsta parole, studenti var zvanīt uz tālruni 63005668.

Pievienots 11/01/2017