Pārlekt uz galveno saturu

LLU studiju prorektors Aigars Laizāns: Augstākā izglītība ir Latvijas eksporta produkts, taču trūkst vienotas darbības tās virzīšanai starptautiskajā tirgū

Kā stāsta LLU studiju prorektors Aigars Laizāns, 2017. gadā augstākajā izglītībā galvenā prioritāte vēl joprojām būs finansējuma jautājums. Pozitīvi vērtējama uzsāktā finanšu stabilizācija augstākajā izglītībā, jo šis gads būs pirmais pēc globālās finanšu krīzes, kad nedaudz palielinājies finansējums, lai nodrošinātu pedagogu algu palielinājumu. Tāpat atzinīgi vērtējams IZM lēmums par valsts finansēto studiju vietu skaita saglabāšanu līdzšinējā līmenī. Taču tie uzskatāmi kā pirmie soļi vairāku turpmāko aktivitāšu īstenošanā.

Aigars Laizāns uzsver, ka mūsu augstākā izglītība ir eksportspējīga kvalitātes ziņā, taču tai trūkst vienota atbalsta valsts līmenī un, protams, finansējuma tās virzīšanai starptautiskajā tirgū.

“Nozīmīga ir attieksmes maiņa pret augstāko izglītību visos līmeņos, jo tā jāskata kā Latvijas eksporta produkts, kura piedāvājums ārvalstīs ir ne tikai katras atsevišķas augstskolas atbildība, bet iekļaujas visas valsts kompetences lokā, ietverot gan atbildīgās ministrijas, gan uzņēmējus un nozaru asociācijas. Turklāt svarīgi ir atcerēties, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāvienojas un jādarbojas saskaņoti,” viedokli pauž A. Laizāns.

Studiju prorektors skaidro, ka augstākās izglītības starptautiskā konkurētspēja tiešā veidā ir atkarīga no zinātnes sasniegumiem un augstskolu profesoru kompetences nodot jauniegūtās zināšanas jauniešiem.

“Jo lielākus ieguldījumus veiksim zinātnē, jo vairāk no tā pēc tam iegūs studējošie un jo pievilcīgāka Latvijas studiju vide būs ārvalstniekiem. Līdz ar to kā atbildīgo ministriju galveno prioritāti 2017. gadā redzu zinātni, turklāt katrai ministriju rosinātai aktivitātei ir jāparedz atbilstošs finansējums. Šobrīd LLU ar pieejamajiem resursiem stiprina zinātnes infrastruktūru un iesaista jaunos doktorantus pētniecībā un būtu nepieciešams vēl plašāks atbalsts, tostarp arī no uzņēmējiem,” tā A. Laizāns.

Runājot par LLU 2017. gada prioritātēm izglītībā, viņš atzīst, ka tās saglabāsies tādas, kādas izvirzītas jau iepriekšējos gados: studentu skaita stabilizēšana ar mērķi piesaistīt zinošus jauniešus, lai kvantitāti noteiktu kvalitāte, un ārzemju studentu piesaiste. Turpināsies darbs ar universitātes unikālo studiju jomu popularizēšanu Latvijā un Eiropā, kā arī atbilstoši lokālajai un starptautiskajai reģionālajai specifikai tiks piedāvātas studijas universālajās jomās, kas Jelgavā ir spēcīgi attīstītas – informācijas tehnoloģijas, enerģētika, inženierzinātnes, būvniecība, biznesa vadība, socioloģija, pedagoģija u.c.

“Apzinoties mūsdienu situāciju, kurā viss strauji mainās un zināšanas noveco pāris gadu laikā, īpaši akcentēsim mūžizglītības nozīmi. Šobrīd ļoti veiksmīgi strādā universitātes Mūžizglītības centrs, piedāvājot kursus atsevišķās nozarēs, taču plānosim mūžizglītības sistēmas plašāku attīstību, dodot iespēju jebkuram savam absolventam periodiski atgriezties savā vai citās fakultātēs, lai viņi varētu kursu vai semināru formā atjaunot savas zināšanas un prasmes un iegūt informāciju par aktualitātēm nozares pētījumos,” universitātes tālākos plānus studijās skaidro A. Laizāns.

Pievienots 02/01/2017