Pārlekt uz galveno saturu

Studiju prorektors skaidro, kāpēc studentiem svarīgi piedalīties aptaujā par mācībspēku darbu

“Aicinu studējošos pēc ieskaišu un eksāmenu nokārtošanas rudens sesijā atcerēties par ne mazāk svarīgu studenta pienākumu – mācībspēka darba novērtējuma aptaujas aizpildīšanu. Katrs jūsu vērtējums palīdzēs mums uzlabot universitātes piedāvāto studiju programmu kvalitāti un sniegt tādas zināšanas, kādas jums ir nepieciešamas, lai kļūtu par kvalificētiem un izglītotiem speciālistiem darba tirgū,” aicina LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Ikviena semestra noslēgumā visi LLU studējošie tiek aicināti novērtēt studiju kursus un mācībspēku darbu. Šī gada aptauja LAIS sistēmā LLU studējošo personīgajos kontos ir atvērta jau no decembra vidus un būs pieejama līdz 29. janvārim.

“Studentu aptauja universitātei ir svarīgs instruments, lai noskaidrotu studējošo apmierinātību ar studijām un noteiktu tās jomas, kurās nepieciešama pilnveide. Tādējādi ļoti svarīga ir studentu rīcība un atbildīga aptaujas izpilde, cenšoties objektīvi novērtēt katru mācībspēku, nevis to aizpildot pavirši. Parasti tās rezultātus izskatīja institūtu/katedru vadītāji un atbilstoši tiem plānoja mācībspēku slodzes, taču no nākamā studiju gada universitātē plānots ieviest mācībspēku motivācijas sistēmu un šie rezultāti varētu būt viens no kritērijiem, kas noteiks viņu atalgojuma lielumu,” stāsta LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Prorektors arī skaidro, ka studentu viedoklis nav vienīgais mācībspēka darba kvalitātes mērījums un motivācijas sistēmā būs arī citi kvalitātes kritēriji, kuri šobrīd ir izstrādes procesā.

Studiju kvalitāte LLU ir galvenā prioritāte studiju jomā. To veido dažādu faktoru kopums, taču izšķirošie ir divi: studējošo studiju motivācija un mācībspēka darbs. Pēdējais no tiem nosaka lielāko daļu no katra studiju kursa kvalitātes un studējošā rezultātiem. Līdz ar to LLU jau vairākus gadus veic studentu aptauju par visiem mācībspēkiem, lai identificētu iespējamās problēmas studiju kvalitātē studentu skatījumā un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Šie jautājumi līdz šim bija galvenokārt katras attiecīgās fakultātes un tās atbildīgo darbinieku kompetences lokā.

Pievienots 12/01/2017