Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Profesoram emeritus Imantam Liepam piešķirs Triju zvaigžņu ordeni

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls nolēmuši par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru piešķirt un par ordeņa virsnieku iecelt LLU Meža fakultātes (MF) Mežkopības katedras emeritēto profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli (Dr.habil.biol.) Imantu Liepu. Profesors tiks apbalvots Augstāko balsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā 3. maijā Rīgas pilī.

“Profesors emeritus Imants Liepa ar savu aktīvo pedagoģisko, zinātnisko un sabiedrisko darbību ir devis būtisku ieguldījumu LLU, MF un visas Latvijas meža nozares attīstībā. Profesors ir ilggadīgi vadījis MF maģistrantūras un doktorantūras studiju programmas. Ievērojams ir viņa zinātniskais devums biometrisko metožu integrācijā bioloģijas zinātnēs un mežzinātnē, koksnes pieauguma noteikšanas metodikas izstrādē, kā arī oglekļa piesaistes izpētē dažādām koku sugām,” stāsta MF Mežkopības katedras vadītājs Aigars Indriksons.

I.Liepa strādā universitātē no 1989. gada un līdz pat 2003. gadam vadījis Mežkopības katedru. Turklāt bijis ilggadējs LLU Senāta priekšsēdis, kopš šīs lēmējinstitūcijas izveides universitātē.

MF lasa lekciju kursus gan pamatstudiju, gan maģistrantūras un doktorantūras studentiem: ”Meža ekoloģija”, “Pieauguma mācība”, “Vides ietekmes vērtēšana”, ”Mežzinības principi”, komplekso praksi “Mežsaimniecība”, kā arī kursu ”Pētījumu metodoloģija” doktorantiem. Vadījis daudzus bakalaura darbus un diplomdarbus, ka arī vairākus maģistra un promocijas darbus. I.Liepas sagatavotie mācību metodiskie materiāli ir neaizstājams palīgs studentiem mācību vielas apguvē. Profesors I. Liepa izceļas ar metodiski ļoti izstrādātu un saprotamu studiju kursu pasniegšanu, izpelnoties studentu, maģistrantu un doktorantu atzinību.

I.Liepas uzrakstītā monogrāfija “Biometrija” vēl joprojām ir labākais mācību līdzeklis Latvijā šajā virzienā. Zinātniskās pētniecības virzieni ir vides ietekmes vērtēšana meža ekosistēmās un oglekļa dioksīda piesaiste, kopšanas cirtes, dendrometrija, meža inventarizācija, krājas pieauguma ekoloģiskā prognozēšana. Savulaik viņa aizstāvētā doktora disertācija bija pirmais ekoloģijai veltītais zinātniskais darbs visā Padomju Savienībā. Vadījis daudzus zinātniskās pētniecības projektus, un pats piedalījies zinātniskajā konferencēs. Viņa kopējais zinātnisko publikāciju skaits ir 258, turklāt viņš ir arī autors 130 šķirkļiem Meža enciklopēdijā, kas izdota 2003. gadā.

Šogad profesors ir nosvinējis savu 80. dzīves jubileju.

Pievienots 19/04/2017