Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! A. Adamovičam piešķirs Ministru kabineta atzinību

LLU Lauksaimniecības fakultātes (LF) Agrobiotehnoloģijas institūta profesoram Aleksandram Adamovičam piešķirs Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu lauksaimniecības zinātnes attīstībā un nozīmīgu devumu profesionālu speciālistu un zinātnieku sagatavošanā.

Profesora Aleksandra Adamoviča pedagoģiskā un zinātniskā darbība LLU jau pārsniedz 40 gadu slieksni, kura aizsākās 1976. gadā, kad jaunais agronoms studējis lauksaimniecības aspirantūrā un sācis strādāt toreizējā akadēmijā kā asistents. Darbā ar studentiem specializējies pļavkopības un lopbarības ražošanas studiju kursos, tādējādi radīti vairāki studiju līdzekļi un grāmatas šajos studiju virzienos. A. Adamoviča vadībā aizstāvēti daudzi diplomdarbi, bakalaura un maģistra darbi, kā arī vadītas 6 un aizstāvētas 3 doktora disertācijas.

Savukārt profesora zinātniskā darbība un pētījumi ir saistīti ar zālāju ekosistēmām, zāles lopbarības ražošanu, kultivēto ganību un pļavu, laukaugu produktivitātes veidošanās fizioloģisko aspektu un alternatīvo energoresursu izpēti. Viņa pētījumu rezultāti apkopoti vairāk nekā 460 zinātniskās un zinātniski populārās publikācijās, no kurām daļa atrodama Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstu žurnālos un konferenču materiālos.

Kā vadošais pētnieks piedalījies 12 Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko projektu vadīšanā un izstrādē, kā arī piedalījies Eiropas Savienības fondu finansētajos pētījumos par atjaunojamajiem enerģijas avotiem un jauniem kompozītmateriāliem uz putuģipša bāzes ar šķiedraugu stiegrojumu. Viņa vadībā uzsākti pirmie plašie pētījumi Latvijā par laukaugu izmantošanu biogāzes un cietā kurināmā ieguvei, kā arī kaņepju audzēšanu un izmantošanu būvniecībā.

Aleksandrs Adamovičs aktīvi darbojas arī LLU sabiedriskajā dzīvē, pildot dažādus pienākumus universitātes lēmējinstitūcijās. Tāpat ir Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātnieku savienības biedrs un Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedrs.

Pievienots 08/05/2017