Pārlekt uz galveno saturu

LLU norisinās lauku attīstībai veltīta starptautiska konference

No 17. līdz 19. maijam LLU jau 23. reizi notiek starptautiska zinātniskā konference “Zinātne lauku attīstībai”. Tajā par pētījumu rezultātiem ziņo 155 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Francijas, Polijas, Kazahstānas, Igaunijas, Indijas, Čehijas, Uzbekistānas un Krievijas.

Konference apvieno jaunos zinātniekus no dažādām zinātņu jomām, kuru prioritāte ir lauku attīstība. Kā konferences plenārsēdē, sveicot visus zinātniekus, teica LLU rektore Irina Pilvere, konferences galvenie temati, t.i., uzņēmējdarbība laukos un darbavietu attīstība, dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un klimata pārmaiņu mazināšana, kā arī līdzsvarota lauku teritoriju ekonomiskā attīstība ir arī galvenie ES lauku attīstības politikas mērķi. Līdz ar to klātesošajiem inženieriem, ekonomistiem, pārtikas zinātniekiem un citu nozaru zinātniekiem ir iespēja dot intelektuālu ieguldījumu nozarēs, kas ir aktuāli visās ES dalībvalstīs.

Jau tradicionāli visplašāk konferencē ir pārstāvēta ekonomikas zinātne, kuras sekcijā paredzēti 35 referāti. Liels skaits dalībnieku ir arī meža zinātņu, vides inženierzinātņu un arhitektūras un lauksaimniecības sekcijās. Katrā no tām tiks nolasīti aptuveni 15 referāti.

Konferencē kopumā plānotas 124 prezentācijas. Klausītājiem ir iespēja iepazīties ar veiktajiem pētījumiem arī citās jomās – pārtikas, veterinārmedicīnas zinātņu, lauksaimniecības inženierzinātņu, ūdenssaimniecības, izglītības un informāciju tehnoloģiju zinātnēs.

Pēc konferences tiks veidots labāko zinātnisko rakstu krājums, kurš lasītājiem līdzīgi kā iepriekšējo gadu rakstu krājumi būs pieejams LLU Fundamentālajā bibliotēkā.

 

Pievienots 17/05/2017