Pārlekt uz galveno saturu

LLU noslēdz sadarbības līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību

19. maijā Kuldīgā LLU rektore Irina Pilvere un Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētāja Inga Bērziņa parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz LLU un Kuldīgas novada pašvaldības apņemšanos strādāt uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības saskaņotai attīstībai. Par līguma nepieciešamību abas puses vienojās jau aprīlī, kad Kuldīgas novada delegācija viesojās universitātē.

Slēdzot sadarbības līgumu, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atklāja, ka Jelgavā sagatavo augstākā līmeņa speciālistus nozarēs, kuru attīstība ir īpaši svarīga Kuldīgas novadam – lauksaimniecība un mežsaimniecība. Līdz ar to pašvaldība, atbalstot šo nozaru uzņēmējdarbību, vēlas motivēt novada jauniešus studēt un īstenot zinātniski pētnieciskos darbus lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas pārstrādes jomās, kas ir svarīgas novada attīstībai.

Savukārt LLU rektore Irina Pilvere rosināja ciešāku sadarbību starp augstskolas mācībspēkiem un novada skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, atklājot, ka Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji iegūst valsts finansētas studiju vietas ārpus uzņemšanas konkursa, un jaunietim, kurš skolas laikā jau ir guvis praksi pētniecībā, ir vieglāk studēt universitātē.  

Tikšanās laikā LLU Lauksaimniecības un Meža fakultāšu pārstāvji Dace Siliņa un Linards Sisenis iesaistījās diskusijā ar Kuldīgas novada skolu direktoriem par jauniešu motivāciju studēt lauksaimniecību un mežsaimniecību, izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus, kā arī pašu skolotāju kompetenci vadīt šādus darbus. Abi bija vienisprātis, ka fakultātes ir gatavas atbalstīt skolēnus pētniecisko darbu veikšanā un, iespējams, pat pētījuma datu vākšanā, ko varētu īstenot kopā ar LLU studentiem.

Tāpat rektore uzsvēra LLU sniegtās iespējas mūžizglītības jomā, un skaidroja, ka LLU Mūžizglītības centrs piedāvā profesionālās pilnveides kursus dažādu nozaru pārstāvjiem. Līdz ar to šobrīd profesionālās pilnveides programma tiek piedāvāta pedagogiem – karjeras konsultantiem.

Vizītes laikā LLU pārstāvjiem bija iespēja viesoties Kuldīgas novada mājražotāju veikalā “Kuldīgas labumi”, kuri jau ir sākuši sadarbību ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti jaunu produktu izstrādē. Veikala plauktos jau atrodas produkti, kuri tapuši LLU Dārzkopības institūta un uzņēmuma “Mežrozītes.lv” sadarbības rezultātā. Tāpat Kuldīgas novada pašvaldība piedāvāja apskatīt Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un tās izveidoto infrastruktūru dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvei.

Sadarbības līgums noslēgts par Kuldīgas novada pašvaldības un LLU sadarbību kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošo pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultāciju sniegšanā, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību, mūžizglītības veicināšanā un popularizēšanā, jauniešu motivēšanā studijām LLU, pētniecisko darbu izstrādē un laboratoriju aprīkojuma izmantošanā, kopīgu ES finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā, pētniecības projektos maģistrantiem un doktorantiem, mācību prakšu organizēšanā un īstenošanā, akadēmisko un profesionālo studiju programmu izstrādē un pilnveidošanā, kā arī mācību materiālu izstrādē, mudinot pievērsties zinātnei un citu uzdevumu izpildē.

Noslēgtā sadarbības līguma ietvaros jau 24. maijā LLU viesosies Kuldīgas novada skolu skolotāju delegācija, lai iepazītos ar universitātes piedāvātajām aktivitātēm skolēniem un viesotos dažādās laboratorijās.

Pievienots 22/05/2017