Pārlekt uz galveno saturu

Par ekstrudētu pākšaugu pārtikas produktu ieguvi piešķirts doktora grāds Lienei Strautai

Attēla autors: No LLU arhīva

14. jūnijā promocijas darbu "Pākšaugi ekstrudētu pārtikas produktu ieguvei", aizstāvēja un inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu pārtikas zinātnē ieguva Liene Strauta.

"Lai paplašinātu lietošanai gatavu pākšaugu produktu piedāvājumu, veikts pētījums  par pākšaugu piemērotību ekstrudētu produktu ieguvei. Ekstrūzijā populāri izejmateriāli ir kukurūza, kvieši, rīsi, auzas un kartupeļi, kā arī soja, ko pārsvarā izmanto dzīvnieku barībā un gaļas aizstājēju ražošanā, bet pētījumi par zirņu un pupu ekstrūziju ir ierobežoti," promocijas darba aktualitāti komentē L. Strauta. "Ir maz informācijas par pelēko zirņu, cūku un lauka pupu ekstrūzijas  iespējām, to ekstrūzijai nepieciešamiem ūdens daudzumu un temperatūru režīmiem, izmantotām receptūrām un šādu produktu  fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī par nepieciešamajiem iepakošanas materiāliem un produktu izmaiņām uzglābšanas laikā", papildina jaunā doktore.

Promocijas darba mērķis, bija veicinātu pākšaugu lietošanu uzturā, izpētot pelēko zirņu un pupu piemērotību ekstrudēto produktu ražošanai un iegūto produktu kvalitāti.

Lai izstrādātu pākšaugu produktu optimālās receptūras, kā arī noteiktu optimālo ekstrūzijas temperatūru režīmu un pievienotā ūdens daudzumu, veikti eksperimenti. L. Strauta tos veikusi trīs posmos. Pirmajā posmā izstrādāti pirmie  ekstrudēto zirņu paraugi, kuri pēc fizikāliem parametriem atzīti par  uzlabojamiem, un veikti eksperimenti ar ekstrūzijas temperatūrām un pievienotajiem ūdens daudzumiem. Otrajā posmā pie  noteiktajām ekstrūzijas temperatūrām ekstrudēti zirņi un pupas. Tā kā no abiem  pākšaugiem iegūtie produkti ir salīdzināmi, tālāk eksperimenti veikti ar  zirņiem. Savukārt pēdējā, uzglabāšanas posmā divu gadu uzglabāšanas  laikā noteiktas pH, krāsas, cietības, raugu, pelējumsēņu un mezofīli aerobo un  fakultatīvi anaerobo mikroorganismu skaita izmaiņas.

Jaunā zinātņu doktore secina, ka optimālais ekstrūzijas temperatūru režīms pelēko zirņu ekstrūzijai ir 50 / 150 / 170 °C ar 9% pievienota ūdens daudzuma. Cūku un lauka pupām par vislabāko ekstrūzijas temperatūru režīmu atzīts 50 / 150 / 170 °C, par labākajiem pievienotā ūdens daudzumiem – 9% cūku pupām un 11% lauka pupām, pierādot, ka iespējams iegūt jaunus ekstrudētus zirņu un pupu produktus izstrādājot piemērotus ekstrūzijas paramerus un atbilstošas receptūras.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: asoc. prof., Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā "Doctoral Theses Submitted for Defence" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html.

 

Pievienots 14/06/2017