Pārlekt uz galveno saturu

LLU studiju prorektors: “Izvēloties studijas, domā, kāds gribi būt pēc 5 gadiem”

Vasara ir laiks, kad daudzi pieņem lēmumu studēt augstskolā un izvēlas savu turpmākās dzīves virzienu vismaz tuvākajiem 3 – 4 gadiem. Diemžēl izglītības pētījumi Eiropas Savienības valstīs apliecina, ka praksē aptuveni 10 - 15% jauno studentu pārtrauc savas studijas pirmajā studiju gadā, jo, tikai atrodoties augstskolas vidē, saprot, ka izvēlētā programma viņus neinteresē un sagādā īstas “zobu sāpes”. Kāpēc tā? Visbiežāk pie vainas ir ne jau augstskola vai kādi citi cilvēki, bet gan pats students, kurš, mērķtiecīgi neizvērtējot savas intereses un spējas, izvēlas studijas programmā, kas šķiet vieglāka, pievilcīgāka vai kuru kāds ir ieteicis kā labu un interesantu.

Lai studiju izvēle patiesi būtu nozīmīgs pagrieziena punkts ikviena studētgribētāja nākotnes karjerā, nesagādātu vilšanos jau pirmajos studiju mēnešos un neradītu vēlmi pamest studijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju prorektors Aigars Laizāns iesaka kārtīgi pārdomāt savu studiju izvēli. Viņš pats savulaik ieguvis inženiera – enerģētiķa izglītību Jelgavā, papildinājis savas zināšanas uzņēmējdarbībā Rīgā, Bufalo (ASV) un Otavā (Kanādā) un šobrīd strādā kā mācībspēks ar topošajiem inženieriem LLU Tehniskajā fakultātē.

Nebaidies no matemātikas, fizikas un ķīmijas

Vairākums LLU studiju programmu balstās eksaktajos mācību priekšmetos – matemātikā, fizikā, ķīmijā -, kuros vidusskolas absolventu eksāmenu rezultāti varētu būt daudz labāki. Tādēļ bieži saskaramies ar situāciju, ka jaunietis izvairās no programmām, kurās ir šo studiju kursu pārsvars. Bet gribu īpaši uzsvērt, ka jauniešiem nav jābaidās no matemātikas, fizikas un ķīmijas mūsu universitātē, jo pirmajā studiju gadā mācībspēki šo zināšanu uzlabošanai pievērš īpašu uzmanību un jaunajiem studentiem pastiprināti palīdz, organizējot atsevišķas konsultācijas ārpus obligātajām lekcijām. Nereti saskaramies ar situācijām, ka jau pēc pirmā studiju semestra it kā “bezcerīgs” students matemātikā iegūst viduvēju vērtējumu, bet pēc otrā – jau ļoti labi vai pat teicamu un izcilu.

Domā, kāds gribi būt pēc 5 gadiem un kur varēsi iegūt darba vietu

Jauniešu studiju pieprasījums ir cieši saistīts ar to, kādi viņi ir pēc vidusskolas absolvēšanas, kādus grib redzēt sevi nākotnē un ko grib darīt pēc 5 gadiem. Viņu izvēli nosaka pašu sapņi par ideālo darba vietu. Līdz ar to viņu pieprasījums un darba devēju pieprasījums bieži nesakrīt. Taču veiksminieks būs tas jaunais speciālists, kurš spēs atrast līdzsvaru starp saviem un darba devēju sapņiem.

Latvijā pieprasītākās studiju programmas tuvākā nākotnē ir un būs uzņēmējdarbība, tiesību zinātnes un IT un datorzinātnes. IT studijas kļūst populāras arī pie mums Jelgavā, jo studējošie un darba devēji aizvien vairāk izprot mūsu sagatavoto datorspeciālistu un programmētāju spēcīgās puses – sasaisti ar dažādām tautsaimniecības nozarēm. Tādējādi LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventiem ir viegli strādāt gan programmatūru izstrādes un testēšanas uzņēmumos, gan lauksaimniecības ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs.

Tāpat sagaidām, ka pieaugs jauniešu interese par kokapstrādi, mašīnu projektēšanu, pārtikas tehnoloģiju, vides un ūdenssaimniecību, zemes ierīcību, un enerģētiku, kas visas ir inženierzinātnes un kurās darba devēji satraucas par jauno speciālistu trūkumu. Tādēļ mūsu studentus viņi jau gaida pie sevis 2. un 3. studiju gadā – vēl pirms universitātes absolvēšanas. Protams, nemainīgi pieprasītas Jelgavā ir studijas veterinārmedicīnā, mežsaimniecības un lauksaimniecības programmās, ar kurām īpaši lepojamies.

Zināšanas iegūsti sev, nevis draugam

Zināšanas mēs iegūstam sev, nevis draugam. Gribu aicināt jauniešus, kuri izvēlas studiju programmu nevis paša intereses vadīti, bet dodoties līdzi draugiem, pārdomāt savu izvēli. Pie mums Jelgavā ir izcila iespēja kopā studēt draugiem, kuriem ir dažādas intereses – vienam inženieru programmā, bet otram ekonomikas, sociālo zinātņu vai lauksaimniecības programmās. Turklāt ārpusstudiju aktivitāšu piedāvājums Jelgavā kā studentu pilsētā ir tik plašs, ka draudzības saites nekur nezudīs. Nestudēsiet kopā, bet gan viens otram blakus, taču atpūtīsieties kopā.

Izvēlies studiju programmu, vērtējot tās saturu un kvalitāti

LLU tiešā veidā nekonkurē ar nevienu augstskolu un programmu, jo savas studiju programmas veidojam tā, lai pat līdzīgajos studiju virzienos Jelgavā students varētu iegūt izglītību, kas viņam dod būtiskas priekšrocības darba tirgū un ļauj attīstīt prasmes, kuru pārvaldīšana nevis veido konkurenci starp dažādu augstskolu absolventiem, bet papildina ikvienā uzņēmumā strādājošo speciālistu komandu. Mūsējiem inženieriem, ekonomistiem, lauksaimniekiem ir spēcīgas savas specialitātes zināšanas, lai strādātu dažādās tautsaimniecības nozarēs.

No darba devējiem nereti esam dzirdējuši atsauksmes, ka viņi labprāt vienā komandā kombinē līdzīgu specialitāšu pārstāvjus no dažādām augstskolām. Piemēram, veidojot ģeodēzijas speciālistu komandu, uzņēmums piesaista gan Rīgas Tehniskās universitātes ģeomātikas programmas, gan LLU zemes ierīcības un mērniecības absolventus. Tādējādi tas viņiem ļauj sasniegt augstākus darba rezultātus, jo jaunie speciālisti papildina viens otru.

Esmu pārliecināts, ka ieguvēji ir tie jaunieši, kuri izvēlas savu studiju vietu pēc tās satura un kvalitātes, nevis augstskolas nosaukuma.

 

Tiekamies Jelgavā - vietā, kur top veiksmīgas karjeras!

Pievienots 10/07/2017