Pārlekt uz galveno saturu

Akadēmiskajā sēdē sveiks jaunos Goda doktorus L. Straujumu un R. Strīpnieku

30. augustā LLU Jelgavas pilī ikgadējā Akadēmiskajā sēdē kopā sanāks viss universitātes kolektīvs, lai atklātu jauno studiju gadu, pārrunātu iepriekšējā 2016./2017. studiju gada rezultātus un turpmāk veicamos uzdevumus, kā arī sveiktu jaunos kolēģus. Šoreiz sēdes laikā tiks īpaši godināti Laimdota Straujuma un Roberts Strīpnieks, kuriem LLU Senāts piešķīris Goda doktora grādus un Akadēmiskajā sēdē pasniegs Goda doktora diplomus. Šādu statusu universitātē ieguvis arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš darba pienākumu dēļ nevarēs šonedēļ ierasties universitātē.

LLU Goda doktora grāds tiks piešķirts LR 12. Saeimas deputātei un bijušajai Ministru prezidentei un zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai, kura sadarbību ar LLU un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti sākusi jau 1993. gadā, kad ar viņas atbalstu izveidots studiju kurss „Saimniekošanas mācība”. Atjaunotā versijā tas joprojām ir aktuāls studiju programmā „Ekonomika”. Savukārt no 2009. līdz 2011. gadam L. Straujuma ir bijusi Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja profesionālajai maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība” un no 2008. gada darbojas kā LLU padomnieku konventa pārstāve.

Savas profesionālās karjeras laikā devusi ieguldījumu lauksaimniecības politikas īstenošanā un izglītības attīstībā, savulaik veidojot Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centru. Būtisks ir L. Straujumas kā ministru prezidentes atbalsts bioekonomikas virziena attīstībā, kuru LLU šobrīd sākusi īstenot. Tāpat sniegti ieteikumi universitātes un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes zinātniskajā un studiju stratēģijā.  

Savukārt akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” (AS „LVM”) priekšsēdētāja Roberta Strīpnieka sadarbība ar LLU sākusies jau studiju laikā, kad R. Strīpnieks Jelgavā studējis mežsaimniecību un vēlāk arī ieguvis maģistra grādu.

Kopš 1999. gada Roberts Strīpnieks ne tikai veiksmīgi vada AS „LVM”, bet arī aktīvi atbalsta LLU Meža fakultāti, sadarbībā ar AS „LVM” personīgi līdzdarbojies SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” izveidē un Meža fakultātes īstenoto studiju programmu attīstībā un modernizācijā. R. Strīpnieks katru gadu ir Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mežinženieris”, LLU padomnieku konventa loceklis. Viņa vadītais uzņēmums AS „LVM” kļuvis par studiju programmas "Mežinženieris" profesionālās prakses norises vietu, sadarbībā ar uzņēmumu tiek veikti pētījumi, kā arī semināros paaugstināta Meža fakultātes darbinieku profesionālā kompetence.

Goda doktora grādu LLU Senāts piešķīris arī citam meža fakultātes absolventam - zemkopības ministram Jānim Dūklavam, kurš diplomu par to iegūs vēlāk. Viņa sadarbība ar LLU izpaudusies vairākos virzienos.

Meža augstākajai izglītībai un zinātnei svarīgākais ir J. Dūklava kā zemkopības ministra un viņa vadītās ministrijas atbalsts nozares politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, no kuriem nozīmīgākais ir „Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015. – 2020. gadam”. Turklāt ar J. Dūklava atbalstu ir aktualizēta nepieciešamība Latvijā izstrādāt Bioekonomikas stratēģiju, kuras izveidē LLU ir partneris mērķu noteikšanā un iesaistīto pušu koordinēšanā un kas ietvers plašāku skatījumu uz mežsaimniecības un kokapstrādes, kā arī citu nozaru pievienoto vērtību tautsaimniecībai.

Turklāt J. Dūklava kā ministra darbība ir veicinājusi lauksaimniecības, meža, pārtikas un veterinārmedicīnas zinātnes sekmīgu attīstību, turpinot jau iepriekš sākto ministrijas atbalstu LLU zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanai. Viņš arī sniedzis atbalstu Jelgavas pils kā izglītības centra nepārtrauktā attīstībā, piedaloties sarunās gan par telpu efektīvāku izmantošanu, gan nepieciešamajiem remontdarbiem.

Goda doktora grāds LLU tiek piešķirts kopš 1992. gada, kad izstrādāts nolikums par Goda doktora grāda piešķiršanu. Goda doktora grādu iespējams saņemt par ilggadēju atbalstu universitātei, sadarbību un tās attīstības veicināšanu. Kopumā ar jaunajiem Goda doktoriem to būs saņēmuši 39 universitātes darbības atbalstītāji. 

Pievienots 29/08/2017