Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par abstraktas datu apstrādes tehnoloģijām

Attēla autors: No LLU arhīva

30. augustā promocijas darbu "Abstraktas datu apstrādes tehnoloģijas" aizstāvēja Mikus Vanags un ieguva inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijās. Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir Dr.sc.comp. Rudīte Čevere.

Programmētāji ikdienā izmanto dažādas abstrakcijas, lai darbotos ar atšķirīgām datu izgūšanas tehnoloģijām un valodām. Šobrīd neeksistē viena abstrakta datu izgūšanas tehnoloģija, kas būtu piemērota dažādu strukturētu datu avotu apstrādei. “Taču šāda vienota abstrakta datu izgūšanas tehnoloģija samazinātu programmētāju apmācību laiku un izmaksas,” pētījuma aktualitāti atklāj M. Vanags. Tādēļ promocijas darba mērķis bija atrast jaunas abstrakcijas datu apstrādes jomā un izstrādāt lietotājam draudzīgākus datu apstrādes tehnoloģiju prototipus.

Pētījuma rezultātā atklāti netiešie parametri un argumenti, netiešo parametru secības korekcijas operators Grace~, ka arī, izmantojot netiešos parametrus un Grace~ operatoru, definēta lambda izteiksmju perfektā sintakse. Promocijas darbā izveidota abstrakta  programmēšanas valoda Kat (KatLang) aprēķinu veikšanai un atklāts tipu drošs metadatu apstrādes operators “memberof”, kontekstatkarīgais metadatu apstrādes operators “member” un parametru modifikators “meta”, kas ļauj uzlabot tipu drošību metadatu apstrādes operācijās. Atklāta arī meta-kopas abstrakcija, kas abstrahē objektu kopu un ir meta-kopu rēķinu pamats. Promocijas darbā definētie meta-kopu rēķini ir otrās kārtas predikātu loģikas paveids, kas ļauj veikt dedukciju decentralizēti – ar datu avotu nesaistītā vidē.

Pētnieciskā darba rezultātā saņemti divi patenti – par netiešajiem parametriem un netiešajiem argumentiem programmēšanas valdās (patenta Nr. 9361071) un par netiešo parametru secības korekcijas operatoru Grace~ (patenta Nr. 9417850).

Plašāk ar M. Vanaga pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 31/08/2017