Pārlekt uz galveno saturu

BOVA tīkla studenti tiekas Igaunijā

Attēla autors: No LLU arhīva

Nedēļas nogalē LLU Studējošo pašpārvaldes (LLU SP) kolektīvs devās pieredzes braucienā uz Igaunijas pilsētu Tartu, kur šogad Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē norisinājās BOVA (The Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network) tīkla studentu tikšanās. Tādas notiek reizi gadā, lai veicinātu veiksmīgu studentu turpmāku sadarbību starp Baltijas valstīm.

BOVA tikšanās laikā LLU SP bija iespēja prezentēt universitāti, dalīties pieredzē, papildināt zināšanas un diskutēt par turpmāko sadarbību starp Baltijas valstu universitātēm. LLU SP kolektīvs iepazinās ar Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Studējošo pašpārvaldes darbību, kā rezultātā tika secināts, ka abām studējošo pašpārvaldēm darbības principi ir krietni līdzīgi - pārstāvēt studējošos universitātes vadības līmenī, risināt nozīmīgus jautājumus par akadēmisko, sociālo, kultūras un sporta dzīvi, pārstāvēt un aizstāvēt studentu viedokli un tiesības nacionālā, kā arī starptautiskā līmenī.

“BOVA ir plaši pazīstams četru Baltijas valstu augstskolu reģionālais tīkls, kas nodrošina starptautisku izglītību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārmedicīnā, pārtikas zinātnē, inženierzinātnēs, lauku ekonomikā un citās saistītās zinātnēs. Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem ir BOVA popularizēšana studentu vidū, jo jāatzīst, ka daļa no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas studentiem par BOVA tīklu nav saņēmuši informāciju, tādējādi BOVA sniegtās iespējas netiek pilnībā izmantotas. Pēc šīs tikšanās ir skaidri saprotams, ka mums ir kopīgi mērķi un intereses, un tikai, strādājot plecu pie pleca, mēs varam sasniegt mērķus, attīstīt un pilnveidot LLU un BOVA reģionālo tīklu,” stāsta LLU SP vadītājs Gvido Bērziņš.

LLU SP bija iespēja apmeklēt Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti, kā arī universitātes fakultātes – Ekonomikas un Tehnisko, kur tika izrādītas auditorijas, kas ir modernas, studentiem draudzīgas un aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām. Igaunijas universitātē studentu skaits ir lielāks nekā LLU – kopumā seši tūkstoši studentu, no kuriem apmēram divi tūkstoši ir ārzemju studenti.

Kā turpmākie darbi sanāksmes laikā tika atzīmēti - regulāra informācijas atjaunošana BOVA mājaslapā, kā arī universitāšu mājaslapās pievienot aktuālās saites par BOVA iespējām, BOVA popularizēšana studentu vidū, bakalaura līmeņa studiju kursu par vispārīgām un studentiem saistošām tēmām organizēšana, kā arī informatīvo materiālu izstrādāšana (reklāmas, banerus, skrejlapas, bukletus u.c.) BOVA popularizēšanai.

BOVA tīkls tika izveidots 1996. gadā, un tā galvenā ideja bija pilnveidot akadēmisko sadarbību, mobilitāti un pieredzes apmaiņu starp Baltijas universitātēm, tādējādi nodrošinot augstāko izglītību un pētniecības iespējas dabaszinātņu jomā. BOVA galvenie mērķi ir stimulēt veiksmīgu iesākto kursu turpināšanu, kā arī izstrādāt jaunus, studentiem saistošus kursus un uzlabot dzīves kvalitāti lauku sabiedrības vidē.

BOVA universitāšu tīklam ir liela nozīme ne tikai mācībspēku un studentu zināšanu papildināšanā, bet arī LLU popularizēšanā - LLU kļūst arvien plašāk atpazīstama starptautiskajā vidē, universitāte spēj nodrošināt kvalitatīvas starptautiskās studijas un dod iespēju saviem studentiem un mācībspēkiem apliecināt sevi starptautiskā mērogā.

Nākamā BOVA universitāšu studējošo pašpārvalžu tikšanās norisināsies 2018. gada maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavas pilī.

 

 

 

Pievienots 25/10/2017