Pārlekt uz galveno saturu

Vides un būvzinātņu pētnieki un uzņēmēji diskutē par jaunākajiem risinājumiem nozarē

No 2. līdz 3. novembrim LLU Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) norisinājās Starptautiskā zinātniskā konference “Research for Environment and Civil Engineering Development 2017” (RECED 2017), kura pulcēja gan zinātniekus no Latvijas un citām valstīm, gan uzņēmējus, studentus un profesionālo vidusskolu pārstāvjus.

RECED 2017 vadītāja, asoc. profesore, Dr.oec. Vivita Puķīte (Baumane) informē, ka konferences aktivitātes sākušās jau 1. novembrī, kad VBF notika Būvkonstrukciju katedras organizētais vienas dienas seminārs par tēmu “Tērauda konstrukciju optimizācija”. Semināru vadīja Stojans Kravanja, viesprofesors no Mariboras universitātes (Slovēnija), kuram ir gadu desmitos uzkrāta pieredze nesošo tērauda konstrukciju optimizācijā. Rīta cēliena lekcijās koncentrētā veidā tika apskatītas lineārās, nelineārās un kombinētās optimizācijas metodes. Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja apgūt optimizācijas uzdevumu risināšanu, izmantojot programmas GAMS (General Algebraic Modelling System) demo versiju. Seminārā piedalījās 37 klausītāji, tai skaitā būvkonstruktori no tērauda konstrukciju projektēšanas birojiem, būvniecības bakalaura un maģistra programmu studenti, kā arī kolēģi no Rīgas Tehniskās universitātes, kuri ļoti atzinīgi novērtēja profesora Kravanjas sniegto koncentrēto, loģiski klasificēto informāciju šajā specifiskajā un visai sarežģītajā tēmā - būvkonstrukciju projektēšanā. Semināram bija būtiska loma studentu izglītošanā un konstruktoru un pētnieku kvalifikācijas paaugstināšanā.

Savukārt 2. novembrī ar plenārsēdi tika atklāta Starptautiskā zinātniskā konference “Research for Environment and Civil Engineering Development 2017”, kurā šogad piedalījās dalībnieki no 10 valstīm - Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Norvēģijas un Latvijas.

Konferences darbs tika organizēts piecās sekcijās un divās darbnīcās.

Ainavu arhitektūra sekcijā referāti aplūkoja ļoti plašu Latvijas ainavtelpu, kurā ietilpa gan pilsētbūvniecības teritorijas, gan piejūras un lauku teritorijas. Tēmas aizskāra gan ilgtspējīgas attīstības, gan industriālā mantojuma problemātiku, antropogēnās slodzes ietekmi. Sekcijas tēmas ir ļoti aktuālas jebkurai pašvaldībai, kas veic teritorijas plānojumus un vērtē to turpmāku izstrādi. 

Sekcijā, kurā tika aptverts jautājumu loks par būvniecības procesu, būvju renovāciju un energoefektivitāti, referātu skaits nebija liels, laiks jautājumiem un diskusijām netika ierobežots, līdz ar to referātu tematika tika padziļināti izskatīta.  Igaunijas kolēģu Martti-JaanMiljan, Andres Jürgenson, Rain Allikmäe, MatisMiljan no Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes referātu “The Exploitation and Construction Technology of Straw-Bale Insulated Timber-Framed Sauna” novērtēja kā labāko. Ņemot vērā, ka pētījums tiks turpināts, tad Igaunijas viesi tiks gaidīti arī nākamajā konferencē, jo visiem ļoti interesēja eksperimenta rezultāti ilgtermiņā. Konferences diskusijās kā teicami sagatavota un prezentēta tika novērtēta Mariboras universitātes profesora un LLU VBF Būvkonstrukciju katedras viesprofesora Stojana Kravanjas prezentācija “MINLP Optimization of Structures in Civil Engineering”.

Vides inženierijas un ūdenssaimniecības sekcijā tika prezentēts plašs jautājumu loks. Kā pirmais ziņoja Georgijs Kiseļovs par ugunsgrēku dzēšanas efektivitāti, izmantojot virsmas aktīvās vielas un to izmantošanas ietekmi uz vidi. Inga Grīnfelde prezentēja zemes izmantošanas veida maiņas ietekmi uz ezeru ūdens līmeņa izmaiņām. Savukārt Jovita Pilecka ziņoja  par gaisa piesārņojumu un sniega ūdens piesārņojumu Jelgavas pilsētā, bet Mārtiņš Ruduks no Rīgas Tehniskās universitātes ziņoja par references klimata gada izvēli Rīgas pilsētā. Vislielāko uzmanību un klausītāju jautājumus saņēma Dagnijas Lazdiņas uzstāšanās par augu sugu daudzveidību un stādījumu plānojumu jaunaudzēs un energoplantācijās.

Zemes pārvaldības un ģeodēzijas sekcijā tika aptverts plašs jautājumu loks – augstuma sistēmu pētījumi Latvijā un Lietuvā, Baltijas Jūras krasta monitoringa rezultāti, lauksaimniecības zemes fragmentācija Igaunijā, Nekustamā īpašuma vērtēšanas un nodokļu sistēma Krievijā, Adresācijas problēmas Baltkrievijā un nekustamā īpašuma tirgus analīze Polijā un Latvijā.

Lielu konferences dalībnieku interesi izraisīja darbnīca  “Tālizpētes procesu iespējas un izaicinājumi”, kurā Māris Knoks ( SIA “GeoStar”) iepazīstināja ar jaunākajiem mērniecības instrumentiem un tehnoloģiskajām iespējām, kuras iespējams pielietot GIS datu apkopojuma  attīstībai, bet Andrejs Veliks (SIA “GeoLux”) demontrēja tālizpētes metožu pielietojumu topogrāfisko karšu sagatavošanā. Diskusijas izvērtās ļoti izzinošas, gan studentiem, gan pieredzējušiem speciālistiem un mācībspēkiem.

Darbnīcā “Risinājumi ilgtspējīgai būvniecībai” piedalījās vadošo būvniecības kompāniju pārstāvji, fakultātes absolventi, sadarbības partneri un atbalstītāji (Andris Veinbergs no SIA “Knauf”, Arturs Lesinskis no SIA “Lafivents”, Martins Lauzis no” SIA SCHUCO Latvija”, Roberts Dlohi no SIA “CLT”), kuri pārstāvēja ražotājus un klausītājiem sniedza interesantus risinājumus ilgtspējīgai būvniecībai. Darbnīca tika plaši apmeklēta – piedalījās vairāk kā 50 klausītāju, kuru vidū bija konferences dalībnieki, dažādu līmeņu LLU VBF būvniecības specialitātes studenti, kā arī Saldus un Jelgavas tehnikumu audzēkņi un pasniedzēji.

Tāpat interesi izraisīja arī Daugavas modeļa demonstrācija un darbnīca par būvniecības aktuālajiem jautājumiem.

 

Pievienots 14/11/2017