Pārlekt uz galveno saturu

Zemes ierīcības studenti praksē apgūst globālo pozicionēšanu

Lai gūtu praktiskās iemaņas darbā ar globālās pozicionēšanas instrumentiem un īstenotu mērojumus reālajā vidē, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) zemes ierīcības un mērniecības studenti mācībspēku vadībā novembra izskaņā devās vairāku dienu mācību ekskursijā uz Ventspils pusi.

“Pirmā pieturvieta vizītes laikā bija Kolkas rags. Pašā raga smailē studenti veica globālās pozicionēšanas mērījumus, ar instrumentu, kas atpazīst ap zemi riņķojošo satelītu raidītos signālus, tādējādi radot iespēju noteikt dotās vietas koordinātas. Iegūtos lauku datus analizēsim turpmākajās nodarbībās. Studenti vēl ar uzstādīto elektronisko tahimetru veica novērojumus pie Kolkas bākas. Sadarbībā ar GeoLUX pārstāvi tika izpildīta dotās vietas fotogrammetriskā uzmērīšana, no kuru datiem tiks izveidots 3D modelis. Studentiem šeit tika demonstrēts uzskatāms piemērs par doto mērījumu ģeotelpisko piesaisti,” stāsta VBF asociētais profesors A. Celms.

Studenti arī apmeklēja apdzīvotu vietu “Oviši”, jūras krastā novērtēja piekrastes teritorijas palielināšanos, kas notiek dažādu ģeotektonisko procesu ietekmē, un iepazinās ar Starptautisko radioastronomijas centru “Ventspils”, kas atrodas Irbenē.

“Protams, iespaidīgi ir skatīt 32 m diametra radioteleskopa antenu, ar kuras palīdzību iespējams veikt dažādu debess ķermeņu novērojumus. Iepazinām centra vēsturi un pašreizējās starptautiskās zinātniskās aktivitātes un apskatījām nostiprināto globālās pozicionēšanas antenu, kas ir viens no valsts ģeodēziskās atbalsta sistēmas pamatpunktiem,” stāsta studentes Jolanta Luksa un Sintija Cegele.

Viņas atklāj, ka papildus bijusi iespēja apmeklēt Ventspils pilsētas Jaunrades namu, kur Planetārijā noklausījušies interaktīvu lekciju par Debess spīdekļu novērošanas vēsturisko attīstību, sākot no 16. gs. līdz mūsdienām.

Savukārt mācību ekskursijas otrajā dienā studenti apmeklēja mērniecības uzņēmumu “Ventmetrs”. Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Mažrims iepazīstināja, ar kādiem mērniecības darba veidiem nodarbojas uzņēmums un kādi ir tuvākie izaicinājumi mērnieku kopai Latvijā pārredzamā nākotnē. Kā viens no tādiem minēts dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” projekta realizācija, kur mērniecības un zemes pārvaldības darbiem ir nozīmīga vieta. Vēl J. Mažrims kopā ar uzņēmuma mērniekiem demonstrēja iebetonētu pilonu uzmērīšanu.

Studenti atzīst, ka gūtā pieredze paplašināja viņu zināšanas un noderēs, strādājot mērniecībā un zemes pārvaldībā vai nu privātajās struktūrās vai valsts un pašvaldības iestādēs.

Mācību ekskursijā piedalījās studiju programmas “Zemes ierīcība” un “Zemes ierīcība un mērniecība” 4. un 3. kursa studenti studiju kursa “Globālā pozicionēšana” ietvaros. LLU studentiem līdzi devās arī ERASMUS+ apmaiņas programmas studenti no Itālijas – Leonardo Guidoni un Emanuele  Di Siero, kuri apgūst zināšanas šajā studiju kursā. Ekskursiju organizēja Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras asociētais profesors Armands Celms. Piedalījās arī mācībspēki - asociētā profesore Vivita Puķīte un vieslektore Vita Cintiņa.

 

Pievienots 08/12/2017