Pārlekt uz galveno saturu

Patentu valde: Desmit gadu laikā LLU ir iesniegusi 118 patentu pieteikumu

Attēla autors: No LLU arhīva

2017. gada 12. decembrī Patentu valdes (PV) direktors Sandris Laganovskis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore Irina Pilvere parakstīja sadarbības līgumu.

Patentu valde (PV) turpina veidot ciešāku sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, lai celtu studentu un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un tā nozīmi izgudrojumu komercializācijā. Šī mērķa īstenošanai šodien tika noslēgts sadarbības līgums ar trešo lielāko universitāti Latvijā – Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU).

PV direktors Sandris Laganovskis atzīmē: „Sadarbība ar LLU sekmēs izaugsmi izglītības, zinātniskās darbības, inovāciju un tehnoloģiju pārnese jomā, kā arī ciešāku sadarbību starp LLU pētniekiem un PV ekspertiem. Mēs esam gandarīti par noslēgto sadarbības līgumu un uzskatām, ka augstskolu atbalsts ir ļoti nozīmīgs izgudrotājdarbības attīstīšanā. Pēdējo desmit gadu laikā LLU ir iesniegusi 118 patentu pieteikumu, ierindojoties otrajā vietā pēc RTU. Sadarbības ietvaros LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā (TEPEK), lai sniegtu studentiem un akadēmiskajam personālam plašāku ar patentu informāciju saistītu inovāciju atbalsta pakalpojumu klāstu, tiek plānots veidot arī jaunu Patentu informācijas (PATLIB) centru.”

LLU zinātnieku grupa veikusi pētījumus, kas saistīti ar bioloģiski aktīvo vielu noteikšanu graudaugos, to izmaiņām diedzēšanas procesā, un izstrādājusi diedzētu pārslu tehnoloģiju. Par savu inovatīvo risinājumu kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai LLU Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvošanas ceremonijā „Gada balvas zinātnē 2016” šogad saņēma LZA prezidenta atzinības rakstu kategorijā „Sasniegumi teorētiskajā zinātnē”.

LLU rektore Irina Pilvere, paužot gandarījumu par sadarbību, norāda: „Biozinātņu un inženierzinātņu pētījumi līdzās izglītībai ir viena no LLU galvenajām prioritātēm, turklāt arvien lielāka nozīme ir tieši lietišķajiem pētījumiem, kuru rezultātus nozares izmanto ražošanā un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tā kā saskaramies ar nepieciešamību komercializēt zinātnisko pētījumu rezultātus, esam universitātē šogad apstiprinājuši jaunu intelektuālā īpašuma aizsardzības politiku, tostarp plānojam pasākumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai. Noslēgtais sadarbības līgums ar Patentu valdi ir viens no soļiem šo jautājumu sakārtošanā un stiprinās mūsu zināšanas un juridisko bāzi, lai par savām tiesībām justos droši gan zinātnieki un universitāte, gan mūsu sadarbības partneri – uzņēmēji.”

Noslēgtā līguma ietvaros PV un LLU ir vienojušās par kopīgu darbu trīs pamatvirzienos: intelektuālais īpašums; izglītība, zinātniskā darbība un inovācijas; starptautiskā sadarbība.

PV ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Ventspils Augstskolu, kā arī citiem sadarbības partneriem Latvijā.

Pievienots 12/12/2017