Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrācija studijām

Reģistrācija studijām

Katra studiju gada sākumā visiem studentiem (izņemot jaunuzņemtos studentus) jāreģistrējas studiju semestrim. Reģistrācija studijām ir pilna un nepilna laika maģistra un pamatstudijās studējošā apliecinājums turpināt studijas nākamajā studiju gadā. Reģistrēšanās studiju semestrim notiek elektroniski LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli, (lietotājkontu saņemt vai atjaunot paroli var Jelgavas pils 112. telpā) vai klātienē savas fakultātes dekanātā. Reģistrēšanās jāveic reģistrācijas periodā saskaņā ar studiju gada iedalījumu. Ja visas akadēmiskās saistības ir nokārtotas, reģistrēties var LLU Informatīvajā sistēmā, bet, ja ir akadēmiskie parādi, reģistrēties var tikai savas fakultātes dekanātā, rakstot iesniegumu dekānam. Šos studējošos ar dekāna atļauju semestrim reģistrē lietvedis.