Pārlekt uz galveno saturu

TF profesora Gunta Rudzīša vārdiskā stipendija

Pieteikšanās termiņi
studiju gada sākumā
Stipendijas veids
LLU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Tehniskā
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
130 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši (1 studiju gads)
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Lai veicinātu Tehniskās fakultātes studentu sekmību, aktivitāti un iesaistīšanos zinātniskajā darbībā, katru gadu tiek piešķirta TF profesora Gunta Rudzīša vārdisko stipendiju 1300 eiro apmērā. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LLU TF Dome. 

Guntis Rudzītis ( 25.04.1932.-27.08.2004.) - izcils zinātnieks pedagoģijas, didaktikas un ķīmijas mācīšanas metodikas nozarē. Ar izcilību beidzis visas mācību iestādes: 1946. gadā Rīgas 74. septiņgadīgo skolu Pumpuros; 1950. gada - Bulduru dārzkopības tehnikumu; 1955. gada - Cēsu skolotāju institūtu; 1959. gada Daugavpils Valsts pedagoģisko institūtu. Kā eksternis 1966. gada Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā beidza aspirantūras eksāmenus Pieaugušo zinātniski pētnieciskā institūta Ļeņingradā (tagad Pēterburga) un pedagoģijas zinātņu kandidāta grādu ieguva pēc Minskā aizstāvētas disertācijas "Vakarskolas audzēkņu patstāvīgā darba efektivitātes kāpināšanas ceļi". Pedagoģijas zinātņu doktora grādu G. Rudzītis ieguva 1991. gadā aizstāvot disertāciju "Sistēma vecāko klašu skolēnu un studentu pašizglītībai". Latvijas Zinātņu akadēmijā 1992. gadā piešķīra viņam habilitētā zinātņu doktora grādu pedagoģijā.

LLU TF profesora Gunta Rudzīša vārdiskā stipendija dibināta un nolikums apstiprināts LLU Attīstības fondā 2014. gada 10.maijā.

Stipendijai var pretendēt sekmīgs pilna laika pamatstudiju 3. vai 4. kursa students saskaņā ar atbilstošās fakultātes vārdiskās stipendijas konkursa nolikumu.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017