Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Irina Buša apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
2. Skaidrīte Gabrāne administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
3. Dina Granta administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
4. Andris Neimanis ēkas ekspluatācijas pārzinis 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
5. Svetlana Okoročkova apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
6. Vera Pokļikajeva administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
7. Dzintra Šarna administratore 5. un 7. dienesta viesnīca
8. Jeļena Sondore sētniece 5. un 7. dienesta viesnīca
9. Benita Stabrovska administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
10. Brigita Ušča pārvaldniece 5. un 7. dienesta viesnīca 28692103
11. Vineta Vīns pārvaldnieka vietniece 5. un 7. dienesta viesnīca 28692103