Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Diāna Čeremisina administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
2. Inna Černuha administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
3. Anda Cunska administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
4. Valentina Dichkova apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
5. Oksana Ibragimova administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
6. Kristīne Kaire apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
7. Dzintra Kalniņa administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
8. Vanda Karlinska pārvaldniece 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
9. Valija Mačuļska apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
10. Margaryta Manko apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
11. Tatjana Priede administratore 6. un 8. dienesta viesnīca
12. Tatjana Radčenko apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
13. Inese Reinholde administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
14. Mairita Rituma pārvaldnieka vietniece 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
15. Arvīds Tancis sētnieks 6. un 8. dienesta viesnīca