Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Aleksandrs Adamovičs profesors Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629; 28378044 308
2. Aleksandrs Adamovičs vadošais pētnieks Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629; 28378044 308
3. Elita Aplociņa pētniece Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 309
4. Elita Aplociņa lektore Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 309
5. Jana Apše pētniece Agrobiotehnoloģijas institūts 63005634 302
6. Antra Balode docente Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 308
7. Antra Balode vadošā pētniece Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 308
8. Dace Bārzdiņa vieslektore Agrobiotehnoloģijas institūts 63005679; 25448599 300
9. Dace Bārzdiņa pētniece Agrobiotehnoloģijas institūts 63005679; 25448599 300
10. Inese Bergmane lietvedības speciāliste Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 306
11. Lāsma Cielava pētniece Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 308
12. Lāsma Cielava vieslektore Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 308
13. Madara Darguža vieslektore Agrobiotehnoloģijas institūts
14. Lilija Degola vadošā pētniece Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 309
15. Lilija Degola asociētā profesore Agrobiotehnoloģijas institūts 63005629 309