Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Maija Bērziņa pētniece Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
2. Maija Bērziņa viesdocente Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
3. Miks Brinkmanis-Brimanis vieslektors Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra
4. Armands Celms vadošais pētnieks Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
5. Armands Celms asociētais profesors Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
6. Vita Cintiņa vieslektore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
7. Vita Cintiņa zinātniskā asistente (56) Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
8. Vita Cintiņa laboratorijas vadītāja Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
9. Jānis Domburs vieslektors Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507;508
10. Anda Jankava profesore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
11. Anda Jankava vadošā pētniece Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
12. Irēna Kukule vieslektore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
13. Jolanta Luksa laboratorijas vadītāja Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra
14. Inese Mengote lietvedības speciāliste Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508
15. Aina Palabinska vieslektore Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra 63026152 507; 508